Mergi la conţinutul principal

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii

Descriere

SR ISO/CEI 17025:2005 specifică cerințele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi/sau etalonări, si este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.
Acest curs pune la dispoziţia participanţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru auditarea eficace a Sistemului de Management al Calităţii Laboratorului. Bazat pe exemple şi exerciţii practice, cursul va ghida participanţii pe parcursul ciclului de audit pentru determinarea gradului de conformitate cu cerinţele de acreditare şi al nivelului de eficacitate si eficientă ale Sistemului de Management al Calităţii Laboratorului.

Grup țintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări chimice, fizice sau microbiologice; Specialiști din cadrul laboratoarelor de etalonare; Specialişti din cadrul laboratoarelor medicale; Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze; Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare.

Durata cursului: 5 zile
Certificare: FiaTest

Cerere curs inhouse