Mergi la conţinutul principal

Curs expert achizitii publice (COR 214946)

Categorie
Achizitii
Durata
4 zile
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Nivel
Intermediar
Certificari
ANC COR 214946 - Expert achizitii publice
Data si locatie
14 Oct – 17 Oct
Curs expert achizitii publice (COR 214946)
Pro Management Training Center 215 EUR Rezerva
(+taxe, daca nu este specificat altfel)

Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Expert Achizitii Publice Cod COR: 242101. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

 

INFORMATII DESPRE CURS 

 

Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Expert Achizitii Publice Cod COR: 242101. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

 

Pretul include: suportul de curs in format electronic si certificatul ANC.

 • Durata: 4 zile;
 • Program: 09:00 – 17:00.

 

Diploma va fi eliberata de catre furnizorul de formare profesionala (SC Pro Management SRL)  prin ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si este recunoscuta atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru recunoasterea internationala a certificatelor de absolvire eliberate absolventilor dupa finalizarea cursului este necesara “apostilarea” (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau “supralegalizarea” (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

 

Competente dobandite:

 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

 

Agenda

 • Componența instituțională în sistemul achizițiilor publice (MFP/ANAP, SEAP, CNSC)
 • Strategia națională în domeniul achizițiilor publice aprobată prin HG 901/2015
 • Noutatile legislative 2016 (HG 395/2016) – interpretarea si aplicabilitatea lor in practica prin comparatie cu vechea legislatie
 • Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice
 • Strategia de contractare
 • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
 • Planul anual – publicarea acestuia în SEAP
 • Consultarea pieței
 • Noile praguri valorice valabile pentru proceduri și pentru achiziția directă
 • Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții
 • Licitația deschisă
 • Licitația restrânsă
 • Negocierea competitivă
 • Dialogul competitiv
 • Parteneriatul pentru inovare
 • Negocierea fără publicare prealabilă
 • Concursul de soluții
 • Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice.
 • Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice: acordul cadru, sistemul dinamic de achiziții
 • Procedura simplificată
 • Documentul unic de achiziție european (DUAE). E-Certis
 • Plăți directe către subcontractanții declarați
 • Împărțirea pe loturi
 • Criterii de calificare și selecție
 • Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț, factori de evaluare
 • Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
 • Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
 • Finalizarea procedurii de atribuire. Informarea candidaților / ofertanților
 • Modificarea contractelor aflate in curs de derulare. Noțiunea de modificare substanțială a contractului
 • Competențe de soluționare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • Notificarea prealabilă
 • Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
 • Acte adiționale. Modificarea substanțială a contractului
 • Soluționarea litigiilor și cai de atac
 • Contestația formulată pe calea administrativ-jurisdicțională
 • Contestarea pe cale judiciară. Taxa judiciară
 • Termenul de contestare și efectele contestației
 • Elementele contestației. Soluționarea contestației.

 

Condiții înscriere

Inscrierea la programul de  perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare.

 • Copie de pe actul de identitate
 • Copie de pe ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire
Data si locatie
14 Oct – 17 Oct
Curs expert achizitii publice (COR 214946)
Pro Management Training Center 215 EUR Rezerva
(+taxe, daca nu este specificat altfel)