piata http://www.learningnetwork.ro/tags/piata ro IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București (CertIFR) http://www.learningnetwork.ro/curs/ifrs-curs-certificat-raportare-financiara-internationala-bucuresti-certifr/3700 <span>IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București (CertIFR)</span> <span><span lang="" about="/membru/dude" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dude</span></span> <span>Mar, 04/04/2017 - 16:12</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3><strong>Durată curs: 20 aprilie – 24 iunie 2023 (joi – 17:30-20:30 și sâmbătă – 09:00-12:15)</strong></h3> <p>Acest program facilitează înțelegerea conceptelor și principiilor IFRS, a modului în care ele se aplică pe piața internațională, oferind cadrul pentru dezvoltarea celor mai bune raționamente profesionale în aplicarea IFRS în practică.</p> <p> </p> <p>Pe parcursul programului, vei beneficia de experiența unui profesor pregătit la cele mai înalte standarde și vei avea acces la un suport de curs actualizat permanent, care respectă standardele ACCA – Diploma în Standarde Internaționale de Raportare (DipIFR).</p> <h3><strong>Cursul, pe scurt:</strong></h3> <div> <blockquote><div> <ul> <li>16 ani de tradiţie</li> <li>Peste 600 de absolvenţi</li> <li>10 sesiuni de cursuri interactive şi networking, distribuite pe perioada a trei luni</li> <li>Trainer de top, cu o experienţă de peste 20 ani în domeniul financiar şi al consultanţei în management</li> <li>Suport de curs actualizat permanent, care respectă standardele ACCA – Diplomă în Standarde Internaționale de Raportare (DipIFR)</li> <li><strong>Certificat de absolvire </strong>care atestă expertiza în contabilitatea internațională, oferit de EXEC-EDU</li> </ul> </div> </blockquote> </div> <h3> </h3> <h3><strong>Profil &amp; testimoniale participanţi</strong></h3> <p>Cursul se adresează directorilor economici, financiari, specialiştilor contabili, auditorilor şi consultanţilor financiari care doresc să înveţe cum se aplică IFRS.</p> <p> </p> <p>Candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:</p> <ul> <li>să aibă o diplomă în Contabilitate, sau</li> <li>să aibă cel puţin 3 ani experienţă în domeniul contabilităţii.</li> </ul> <p> </p> <p><em>„Am fost încântată de aplicabilitatea informaţiilor şi de faptul că fiecare IAS în parte a fost exemplificat prin exerciţii şi studii de caz. Seriozitatea, rigurozitatea şi modul în care ne-a capacitat profesorul mă determină să am numai cuvinte de laudă, să apreciez dăruirea lui şi a întregii echipe [EXEC-EDU].” </em><strong>Irina Ionescu, Director general, Financial Smart Concept</strong></p> <p> </p> <p><em>„Cursul este foarte bine structurat. Se ating punctele cele mai sensibile din practică. Înveţi cum să aplici standardele contabile. Cursul nu este bazat pe doar pe aspectele teoretice (cum se fac în general), ci pe exemple din modul de lucru real. Domnul profesor este foarte bine documentat: cunoaşte perfect partea teoretică, iar experienţa dumnealui profesională îşi spune cuvântul: ştie cum să răspundă la întrebările cursanţilor care vin din job-ul fiecăruia. Un curs amplu, cu multe informaţii, dar structurat astfel încât să reţii elementele importante. Felicitări organizatorilor!” </em><strong>Simona Nistor, Contabil Şef, Credius</strong></p> <p> </p> <p><em>„Pentru o persoană care nu utilizează standardele IFRS în cotidianul profesional şi care urmează acest curs doar pentru dezvoltarea ariei de cunoaştere în acest domeniu, am apreciat în mod deosebit faptul că nu a fost un curs pur teoretic, ci a fost abordat din prisma multor exemple şi studii de caz din practica economică curentă. Recunosc că nu am însuşit doar informaţiile referitoare la standarde. M-a ajutat în acelaşi timp să am o privire de ansamblu a mediului economic şi o viziune macro a entităţilor economice şi a interacţiunilor dintre ele.” </em><strong>Lavinia Ahmadi, Contabil Şef, Vox Carrier</strong></p> <p> </p> <p><em>„A fost o experiență foarte utilă. Foarte bun suportul de curs, trainer extraordinar, organizare impecabilă.” </em><strong>Oana Duca, Director Adjunct, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală</strong></p> <h3> </h3> <h3><strong>Beneficiile cursului</strong></h3> <p>La sfârşitul cursului, vei fi capabil să:</p> <ol> <li>Explici contextul internaţional de raportare financiară</li> <li>Discuţi şi să aplici Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Standardele de Raportare Financiară Internaţională specificate în situaţii practice</li> <li>Pregăteşti situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate specificate, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi cu hotărârile Comitetului Tehnic de Avizare a Standardelor</li> <li>Întocmeşti rapoarte financiare de grup incluzând subsidiare, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun ce rezultă în urma proceselor de achiziţii şi fuziuni</li> <li>Primești un certificat care atestă expertiza în contabilitatea internațională, oferit de EXEC-EDU</li> </ol> <h3> </h3> <h3><strong>Tematica</strong></h3> <ul> <li>Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare;</li> <li>Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS);</li> <li>Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS);</li> <li>Situaţii financiare consolidate;</li> <li>Revizuirea situaţiilor financiare;</li> <li>Simulare de examen şi o sesiune recapitulativă (opţional).</li> </ul> <h3> </h3> <h3><strong>Agenda cursului – Data şi ora – Tematica</strong></h3> <p><strong>1. Sesiunea I</strong></p> <ul> <li>1.1 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare</li> <li>1.2 IAS 1: Prezentarea situaţiilor financiare</li> <li>1.3 IAS 8: Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori</li> </ul> <p><strong>2. Sesiunea II</strong></p> <ul> <li>2.1 IAS 15: Venituri din contractele cu clienții</li> <li>2.2 IAS 16: Imobilizări corporale</li> <li>2.3 IAS 23: Costurile îndatorării</li> </ul> <p><strong>3. Sesiunea III </strong></p> <ul> <li>3.1 IAS 36: Deprecierea activelor</li> <li>3.2 IAS 16: Leasing</li> <li>3.3 IAS 40: Investiții imobiliare</li> </ul> <p><strong>4. Sesiunea IV </strong></p> <ul> <li>4.1 IAS 10: Evenimente ulterioare datei bilanţului</li> <li>4.2 IFRS 5: Imobilizări deţinute pentru vânzare şi operaţiuni întrerupte</li> <li>4.3 IAS 37: Provizioane, datorii şi active contingente</li> </ul> <p><strong>5. Sesiunea V – Situații financiare consolidate</strong></p> <ul> <li>5.1 IFRS 3 Combinări de întreprinderi</li> <li>5.2 IFRS 10 Situații financiare consolidate</li> </ul> <p><strong>6. Sesiunea VI </strong></p> <ul> <li>6.1 Aspecte privind situațiile financiare consolidate – Ajustări</li> <li>6.2 IAS 28: Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație</li> <li>6.3 IAS 27: Situaţii financiare individuale</li> <li>6.4 IFRS 12: Prezentarea intereselor în alte entităţi</li> </ul> <p><strong>7. Sesiunea VII</strong></p> <ul> <li>7.1 Aspecte privind situatiile financiare consolidate – Probleme de consolidare, aspecte practice</li> <li>7.2 IFRS 11 Aranjamente comune</li> <li>7.3 IAS 12: Impozitul pe profit</li> </ul> <p><strong>8. Sesiunea VIII </strong></p> <ul> <li>8.1 IAS 34: Raportarea financiară interimară</li> <li>8.2 IFRS 8: Segmente de activitate</li> <li>8.3 IFRS 1: Adoptarea pentru prima dată a Standardelor de Raportare Financiară Internaţională</li> </ul> <p><strong>9. Sesiunea IX </strong></p> <ul> <li>9.1 Instrumente financiare; Recunoaștere și evaluare: IAS 32, IFRS 9, IFRS 7</li> <li>9.2 IAS 38: Imobilizări necorporale</li> </ul> <p><strong>10. Sesiunea X </strong></p> <ul> <li>10.1 IFRS 2: Plata pe bază de acţiuni</li> <li>10.2 IAS 24: Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate</li> <li>10.3 Revizuirea situaţiilor financiare</li> </ul> <h3> </h3> <h3><strong>Perioada de desfăşurare</strong></h3> <p>Curs se desfășoară <strong>ONLINE</strong>, pe platforma <strong>Zoom</strong></p> <p><strong>Cursul se va finaliza printr-o examinare scrisă.</strong></p> <p>Sesiune recapitulativă: <strong>TBA</strong> (pregătire pentru examenul final – sinteza IFRS și aspecte practice)</p> <p>Examen final: <strong>TBA</strong></p> <h3> </h3> <h3><strong>Investiție: 920 EUR (exclusiv TVA) – 2 rate</strong></h3> <p>Cursul include toate materialele de studiu.</p> <p>Opţional, la finalul cursului, poţi susţine <strong>o sesiune recapitulativă</strong>, contra unei taxe suplimentare de 90 Euro (fără TVA), taxă ce include feedback şi corectare.</p> <p> </p> <p><strong>Important!</strong></p> <ul> <li>Discount-uri de la 5% pentru grupuri de minim 3 persoane.</li> <li>Discount Early Bird în valoare de 10% pentru înscriere și rezervarea locului până pe 28 februarie 2023.</li> <li>Discount-urile nu se cumulează.</li> </ul> </div> <div class="field field--name-field-ln-date-curs field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field__label">Date curs</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><div class="paragraph-formatter"><div class="paragraph-info"></div> <div class="paragraph-summary"><div class="paragraphs-description paragraphs-collapsed-description"><div class="paragraphs-content-wrapper"><span class="summary-content">Online</span></div></div></div> </div> </div> <div class="field__item"><div class="paragraph-formatter"><div class="paragraph-info"></div> <div class="paragraph-summary"><div class="paragraphs-description paragraphs-collapsed-description"><div class="paragraphs-content-wrapper"><span class="summary-content">IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională (CertIFR)</span>, <span class="summary-content">Online</span></div></div></div> </div> </div> <div class="field__item"><div class="paragraph-formatter"><div class="paragraph-info"></div> <div class="paragraph-summary"><div class="paragraphs-description paragraphs-collapsed-description"><div class="paragraphs-content-wrapper"><span class="summary-content">IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională (CertIFR), Online</span>, <span class="summary-content">Online</span></div></div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-durata-descriptiv field--type-list-string field--label-hidden field__item">de lunga durata</div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/cursuri/2020-01/IFRS%20vizual.jpg" alt="Certificare IFRS" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-ln-companie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/companie/exec-edu" hreflang="ro">Exec-Edu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-nivel field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Avansat</div> <div class="field__item">Specialist</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/profil/mihail-stan-acca/1123" hreflang="ro">Mihail Stan, ACCA</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-certificare field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Certificare</div> <div class="field__item">da</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-arie-geografica field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">national</div> <div class="field__item">la distanta</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-competente field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/competente/finante" hreflang="ro">Finante</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-categorie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Finante</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-lista-curs-certificari field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div class="paragraph paragraph--type--paragraph-lista-certificari paragraph--view-mode--default"> <div class="field field--name-field-ln-par-den-certificare field--type-string field--label-hidden field__item">CERTIFICAT ÎN RAPORTARE FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ (CertIFR) </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Etichete</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/ifrs" hreflang="ro">IFRS</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/companie" hreflang="ro">companie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/raportare-financiara" hreflang="ro">raportare financiara</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/comitet" hreflang="ro">comitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/standard" hreflang="ro">standard</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/avizare" hreflang="ro">avizare</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tip-eveniment field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">E-Learning / Curs Online</div> <div class="field__item">Curs In House</div> </div> Tue, 04 Apr 2017 14:12:00 +0000 dude 3700 at http://www.learningnetwork.ro MARKETING ȘI POZIȚIONARE DE BRAND. Simularea BrandPRO® http://www.learningnetwork.ro/curs/marketing-si-pozitionare-de-brand-simularea-brandpror/1175 <span>MARKETING ȘI POZIȚIONARE DE BRAND. Simularea BrandPRO®</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Mar, 03/11/2014 - 09:02</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>In cadrul acestui program intensiv, de 1 zi, vei dezbate exemple de bune practici de marketing si vei experimenta care sunt efectele propriilor idei si decizii creative, fara sa investesti sume fabuloase din bugetul de marketing al companiei.</p> <p>Pentru prima data in Romania, vei avea acces la BrandPRO&reg; &ndash; cea mai recenta simulare creata de StratX, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de simulari de business pe plan mondial.</p> <h3><strong>Cui se adreseaza</strong></h3> <p>Programul este util tuturor celor care vor sa dobandeasca abilitati de proiectare a strategiilor de marketing si pozitionare capabile sa genereze succes in piete concurentiale.</p> <p><strong>Cursul este in special recomandat managerilor si profesionistilor de marketing si branding din:</strong></p> <ul> <li>companii cu profil de productie</li> <li>firme de retail/distribuitori cu marci proprii</li> <li>agentii de publicitate implicate in (re)pozitionarea de brand pentru firmele cliente</li> <li>orice alte organizatii care gestioneaza un portofoliu de branduri</li> </ul> <p><strong>Principalele avantaje ale programului constau in crearea sau imbunatatirea urmatoarelor abilitati:</strong><br /> &bull; analiza pietei si interpretarea principalilor indicatori ai studiilor de piata;<br /> &bull; proiectarea si implementarea strategiilor de pozitionare de brand si mix de marketing;<br /> &bull; evaluarea efectelor aplicarii propriilor optiuni strategice in competitia cu alte companii.</p> <p><strong>Programul ofera participantilor urmatoarele beneficii:</strong><br /> &bull; cresterea eficacitatii viitoarelor proiecte de marketing;<br /> &bull; potentialul sporit de creare de valoare pentru companie si consumatori.</p> <h3><strong>Cerinte:</strong></h3> <ul> <li>Cunoasterea termenilor de marketing in limba engleza este un atu in cadrul procesului de simulare.</li> <li>Pentru accesarea platformei online, este necesar ca fiecare participant sa aiba un notebook / o tableta pe care sa fie instalat unul dintre urmatoarele sisteme: Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux etc. Browser-ul de Internet poate fi: Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome etc.</li> </ul> <p><strong>Organizare: 13 februarie 2016</strong>, in intervalul orar 9.00-16.30<br /> <strong>Investitie: 180 Euro&nbsp;+ TVA</strong>&nbsp;</p> <p>Tariful include participarea la curs si acces la licenta BrandPRO&reg;</p> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/poztionare_brand.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-ln-companie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/companie/exec-edu" hreflang="ro">Exec-Edu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/profil/carmen-balan/549" hreflang="ro">Carmen Balan</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-certificare field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Certificare</div> <div class="field__item">nu</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-competente field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/en/competente/branding" hreflang="en">Branding</a></div> <div class="field__item"><a href="/en/competente/creativitate" hreflang="en">Creativitate</a></div> <div class="field__item"><a href="/competente/luarea-deciziilor" hreflang="ro">Luarea deciziilor</a></div> <div class="field__item"><a href="/competente/marketing" hreflang="ro">Marketing</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Etichete</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/program-intensiv" hreflang="ro">program intensiv</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/marketing" hreflang="ro">marketing</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/brandpro" hreflang="ro">BrandPRO</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/stratx" hreflang="ro">StratX</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/simulari-de-business" hreflang="ro">simulari de business</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/strategii-de-marketing" hreflang="ro">strategii de marketing</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/pozitionare" hreflang="ro">pozitionare</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/branding" hreflang="ro">branding</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/invatare-interactiva" hreflang="ro">invatare interactiva</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tip-eveniment field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Curs Open/Deschis</div> <div class="field__item">Curs In House</div> </div> Tue, 11 Mar 2014 08:02:32 +0000 editor 1175 at http://www.learningnetwork.ro Ce facem ca să vindem mai bine în 2014 http://www.learningnetwork.ro/articol/ce-facem-ca-sa-vindem-mai-bine-2014/921 <span>Ce facem ca să vindem mai bine în 2014</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Mar, 01/28/2014 - 17:28</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>În vânzarea business to business, complexitatea proceselor de vânzare, de decizie, de achiziție, de informare a clientului cât și viteza cu care se schimbă mediul extern, strategia competiției sau tehnologia, fac lucrurile din ce în ce mai complexe și mai puțin predictibile. Dacă vrei să ai succes, în ciuda condițiilor aparent nefavorabile, iată câteva inițiative la care merită să reflectezi.</p><h3>Corelarea strategiei de vânzare cu strategia companiei</h3><p>În cazul în care compania are o strategie, ea trebuie înțeleasă complet și corect de funcțiunile de vânzări, marketing, market reaserch și corelată cu inițiativele operaționale care vor aduce succesul. Asta presupune dezvoltarea de produse și servicii noi, perierea portofoliului existent, înțelegerea în detaliu a piețelor și a clienților de care organizația are nevoie. Trebuie stabilit clar unde se vor concentra eforturile de dezvoltare, ce va aduce creșterea necesară și care sunt diferențiatorii esențiali față de competiție.</p><h3>Creșterea profitului</h3><p>Vremea bătăii în prețuri și a ofertelor de discount-uri aiuritoare și deșănțate în speranța că vei birui competiția, dacă a existat vreodată una în vânzările ”business to business”, a trecut. Așa că trebuie pusă burta pe treabă și găsite modalități de îmbunătățire a margin-ului, de scurtare și eficientizare a procesului de vânzare, de inventare a unor sisteme de bonus care să susțină performanța excepțională fără să premieze concomitent contemplarea sau lipsa de implicare. Alergatul numai după volumul de vânzare, caracteristic managerilor care nu au experiență, cunoștințe și viziune va fi înlocuit de căutarea combinației optime între volum, valoare și relații pe termen lung.</p><h3>Creșterea aportului vânzărilor prin call center</h3><p>Vânzătorii la telefon ar trebui să câștige teren odată cu schimbarea obiceiurilor de informare sau cumpărare care aduce clienți mai mulți, mai sofisticați, dispuși să achiziționeze fără să mai fie nevoie de o întâlnire față-n față. Asta înseamnă că oamenii care dau telefoane de vânzare sau de stabilit întâlniri ar fi bine să fie integrați în echipa de vânzări, antrenați să încheie tranzacții oricât de complexe.</p><p>Outsourcing-ul acestei activități va scădea dramatic în rândul companiilor care înțeleg că vânzarea este parte integrantă din ”core business” indiferent ce produci, dezvolți, desenezi, inventezi sau implementezi.</p><h3>Profesionalizarea managementului</h3><p>Din ce în ce mai puține organizații își vor permite să funcționeze cu un manager de vânzări care este prelungirea inutilă a telefonului CEO-ului sau secretara acestuia care doar întocmește rapoarte, situații și desenează power point-uri care stabilesc vinovăția insuccesului și detaliază, în mult prea multe slide-uri, planuri de redresare complet nerealiste. Șeful vânzărilor ar trebui să știe cu procesul, cu sistemul informatic care susține vânzarea, cu coachingul, trainingul și mentoringul oamenilor din subordine, cu excelența în construirea experienței clientului și cu comunicarea interdepartamentală – în special cu marketingul, dar și cu zonele puternic inerțiale (de suport).</p><h3>Training pentru vânzători, mai mult și mai deștept</h3><p>După ani de restriște, revenirea la sentimente mai bune față de îmbunătățirea abilităților vânzătorilor este mai mult decât necesară, este vitală. Există oameni în poziții de entry level cărora nu li s-a spus nimic nici despre produse și servicii, nici despre abilitățile de vânzare înainte de a fi trimiși la luptă. Vânzătorii vechi au fost lăsați de capul lor de ani buni și au început, încet și sigur, să se deprofesionalizeze și să creadă fără rezerve în propriile scurtături și rețete tranzacționale care sunt doar excepții (ne)fericite. Nu-mi imaginez că numărul de ședințe de învățare în sala de curs pentru vânzători va crește spectaculos, ci că se va căuta combinația optimă între curs, e-learning, studiu individual plus debrief-ul învățămintelor cheie în echipă , coaching și mentoring. În ceea ce privește training-ul propriu zis, cred că vor da rezultate programele holistice care îmbină procesul de vânzare, abilitățile, modalitățile de gestionare ale pâlniei de prospectare și tehnicile de influențare ale procesului de decizie al clientului.</p><h3>O segmentare mult mai precisă a piețelor</h3><p>Nu în ultimul rând, este absolut necesară o segmentare cât mai precisă a piețelor țintă pentru a exista capabilitatea de a livra soluții și produse care să răspundă cât mai exact nevoilor specifice ale fiecărui segment și de a comunica precis și la obiect valoarea pe care compania o oferă pieței. Vestea proastă este că atomizarea segmentelor de piață, care răspunde nevoilor departamentului de vânzări, va pune presiune pe oamenii de la marketing și cei de la market research să țină pasul cu&nbsp;solicitări noi și mult mai complexe de a genera și difuza conținut.</p><p>Este nevoie de mai multă transparență, disponibilitate de a colabora, a ajuta și rezolva bătăile de cap ale clientului existent sau potențial. Pentru asta, vânzătorii și&nbsp;șefii lor trebuie să învețe permanent despre soluții, abilități, procese și să înțeleagă, în toată complexitatea lor, cerințele și dorințele celor cu care-și propun să lucreze.</p><p>Dacă vor să vândă mai mult…</p></div> <section> <h2>Adaugă comentariu nou</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=921&amp;2=comment&amp;3=comment" token="RK0gt-KcCDj2tX3sWFYGzYxswpwAehQWsdxReeQoshs"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Imagine featured</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/poze/articole/crestere_vanzari2014.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/crestere" hreflang="ro">crestere</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/vanzari" hreflang="ro">vanzari</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/2014" hreflang="ro">2014</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/business" hreflang="ro">business</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/succes" hreflang="ro">succes</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/dezvoltare" hreflang="ro">dezvoltare</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/marketing" hreflang="ro">marketing</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/clienti" hreflang="ro">clienti</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/preturi" hreflang="ro">preturi</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/discounturi" hreflang="ro">discounturi</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/strategie" hreflang="ro">strategie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/competitie" hreflang="ro">competitie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/companie" hreflang="ro">companie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/call-center" hreflang="ro">call center</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/training" hreflang="ro">training</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/vanzatoru" hreflang="ro">vanzatoru</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Autor</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">57</div> </div> </div> Tue, 28 Jan 2014 16:28:47 +0000 editor 921 at http://www.learningnetwork.ro COMPETENȚE ESENȚIALE PENTRU VIITORUL APROPIAT (II) http://www.learningnetwork.ro/articol/competente-esentiale-pentru-viitorul-apropiat-ii/866 <span>COMPETENȚE ESENȚIALE PENTRU VIITORUL APROPIAT (II)</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Mar, 01/14/2014 - 09:19</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><em>(<a href="http://www.learningnetwork.ro/articol/competente-esentiale-pentru-viitorul-apropiat-i/850#.UtTsMdJdVQQ" target="_blank">CITESTE PRIMA PARTE A ARTICOLULUI AICI</a> )</em></p><p><em>Astăzi, lumea afacerilor cunoaște schimbări rapide – determinate de inovația tehnologică, evoluția demografică, presiunile economice, pentru a numi doar câțiva factori. Spre a supraviețui în acest context, marea majoritate a companiilor se angajează într-un proces de actualizare a modelelor și strategiilor de business. Această transformare necesită, printre altele, și redefinirea seturilor de competențe ale angajaților, pentru toate nivelele profesionale. Un studiu la care au participat directori de resurse umane din întreaga lume, Global Talent 2021, realizat de Towers Watson, în colaborare cu Oxford Economics, identifică noile competențe care vor avea cea mai mare căutare în următorii cinci-șapte ani.</em></p><h3>3. Abilitățile interpersonale și de comunicare</h3><p>Comunicarea și colaborarea nu mai sunt ceea ce erau cu două decenii în urmă. Globalizarea, hiper-conectivitatea și realitatea virtuală remodelează relațiile interumane. În mediul de lucru actual, <strong>un accent tot mai mare se pune pe abilitățile interpersonale ale angajaților.</strong></p><p>Abilitățile interpersonale includ <strong>capacitatea de a citi și de a gestiona emoțiile și comportamentele proprii</strong>, precum <strong>și ale celorlalți</strong> într-un context social-interactiv. Abilități interpersonale reprezintă <strong>inteligența emoțională în acțiune</strong>. S-a demonstrat că inteligența emoțională (<strong>EQ)</strong> este un predictor mai acurat al succesului profesional și personal (Daniel Goleman, 1998) – capacitatea de a gestiona emotiile <strong>este de două ori mai importantă în obținerea succesului profesional decât IQ-ul și cunoștințele specifice jobului.</strong></p><p>În era digitală însă, abilitățile interpersonale prezintă un grad ridicat de complexitate. În primul rând, este lesne de observat modul în care rețelele de socializare au transformat interacțiunile umane. În cele mai multe întâlniri virtuale, nu putem beneficia de sprijinul elementelor de comunicare non-verbală, cum ar fi tonul vocii , expresia feței sau limbajul corpului, pentru a ne exprima pe deplin ideile.</p><p>O altă provocare semnificativă pentru comunicare o constituie <strong>diversitatea de la locul de muncă.</strong> Mediul de lucru al secolului 21 aduce laolaltă persoane provenite dintr-o varietate de categorii, fie că vorbim despre educație, experiență, vârstă , naționalitate , rasă, obiceiuri, norme, valori. O atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării unui <strong>grad mai mare de conștientizare și respect al diferențelor culturale</strong>, într-un context de piață dominat de outsourcing, mobilitatea forței de muncă și training extern.</p><p>În actuala economie globală, sistemele de comunicații de mare viteză permit echipelor virtuale să preia proiecte din diverse locuri de pe mapamond. <strong>Tehnicile tradiționale de team-building nu mai sunt suficiente într-un context virtual.</strong> Pentru a colabora în mod eficient de la distanță, angajații vor avea nevoie de abilități sporite de auto-gestionare.</p><p><strong>Munca în echipă și colaborarea capătă noi semnificații</strong> astăzi pe măsură ce structurile organizatorice se aplatizează, <strong>trecând de la stilul <em>comandă-și-control</em> la o abordare mai cooperantă.</strong> Organizațiile plate sunt construite în jurul proceselor orientate spre client, procese realizate de către echipe multidisciplinare, interfuncționale. <strong>Mai multă orientare către client înseamnă mai multe poziții în domeniul serviciilor</strong>, în care abilitățile de relaționare vor face cu siguranță diferența.<strong> Interdisciplinaritatea</strong>, la rândul său, necesită o gamă mai largă de competențe, dintre care <strong>brainstormingul și co-creativitatea vor fi în mod special valoroase în următorii ani</strong>.</p><h3>4. Abilitățile de operare la nivel global</h3><p>Datorită extinderii din ce în ce mai pronunțate a companiilor către piețele globale, <strong>capacitatea de a gestiona o diversitate de angajați este considerată cea mai importantă abilitate de operare la nivel global în următorii 5 ani.</strong> Această abilitate va deveni chiar mai însemnată în contextul în care companiile trec din așa-numita fază de ”glocalizare”, i.e. crearea de produse sau servicii pentru piața mondială dar adaptate la culturile locale, spre faza de inovație inversă, în care produsele sunt dezvoltate în țările emergente și apoi readuse acasă pe piețele mature. La momentul actual, piețele occidentale sunt stagnante, oferind mai puțin loc pentru inovație și adoptarea acesteia. <strong>Până în 2050 , populația mondială este de așteptat să crească cu 50% - creștere determinată în principal de India și China</strong>. Cu toate acestea, <strong>70% din managementul corporativ își are sediul în Europa și America de Nord.</strong> <strong>Pentru a reuși</strong> în noua realitate, <strong>organizațiile trebuie să își construiască o strategie de capital uman și capabilități de resurse umane, care să fie relevante atât la nivel global, cât și la nivel local.</strong> Cele mai bune practici în gestionarea forței de muncă globale includ: <strong>alinierea strategiei de management al talentelor la strategia de afaceri, procese și sisteme HR repetabile, scalabile și documentate, implicarea managerilor de toate nivelurile, consolidarea brandului de angajator prin diferențiere și, nu în ultimul rând, sensibilitatea și integrarea culturală.</strong></p><p>Conform studiilor, <strong>cele mai multe fuziuni și achiziții transfrontaliere dau greș tocmai din pricina conflictelor culturale și de comunicare.</strong> De cele mai multe ori, fuziunile internaționale se concentrează pe cooperarea la nivel operațional, tehnic și comercial, <strong>acordând prea puțină atenție aspectelor umane subtile, mai dificil de cuantificat, cum ar fi cultura de afaceri, abilitățile capitalului uman, lucrul și comunicarea în echipă</strong>. <strong>Neînțelegerile culturale pot duce la relații de muncă tensionate, productivitate scăzută și eșecul investiției,</strong> în ansamblu. Un exemplu celebru de fuziune internațională învinsă de decalajul cultural este Daimler-Chrysler din 1998. Daimler era o companie tipic germană cu o ierarhie rigidă, în timp ce americanii de la Chrysler aveau o structură mai egalitară, orientată spre echipă. O altă diferență culturală venea din competențele de bază ale celor două organizații: pentru Daimler, valoarea consta în fiabilitate și calitate, în timp ce Chrysler se axa pe design, emoție și prețuri competitive. <strong>Așadar, competențele multiculturale influențează covârșitor succesul afacerilor globale.</strong></p></div> <section> <h2>Adaugă comentariu nou</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=866&amp;2=comment&amp;3=comment" token="w0FOPe3pGRi3VcshiUk4IHbU7uWm6N_hDNGiosblIRo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Imagine featured</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/poze/articole/future_work_skills_2020.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/competente" hreflang="ro">competente</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/viitor" hreflang="ro">viitor</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/angajati" hreflang="ro">angajati</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/organizatii" hreflang="ro">organizatii</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/abilitati" hreflang="ro">abilitati</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/comunicare" hreflang="ro">comunicare</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/abilitati-interpersonale" hreflang="ro">abilitati interpersonale</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/eq" hreflang="ro">EQ</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/inteligenta-emotionala" hreflang="ro">inteligenta emotionala</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/diversitate" hreflang="ro">diversitate</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/cultura-organizationala" hreflang="ro">cultură organizațională</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/daniel-goleman" hreflang="ro">Daniel Goleman</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/outsourcing" hreflang="ro">outsourcing</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/brainstorming" hreflang="ro">brainstorming</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/echipa" hreflang="ro">echipa</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/abilitati-de-operare" hreflang="ro">abilitati de operare</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Autor</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">87</div> </div> </div> Tue, 14 Jan 2014 08:19:33 +0000 editor 866 at http://www.learningnetwork.ro 13 lectii invatate de 13 antreprenori de succes http://www.learningnetwork.ro/articol/13-lectii-invatate-de-13-antreprenori-de-succes/845 <span>13 lectii invatate de 13 antreprenori de succes</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Mie, 01/08/2014 - 19:42</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Fie pentru ca avem nevoie de confirmarea faptului ca “<em>se poate</em>”, fie pentru a ne motiva, atunci cand dorim sa incepem o afacere ne uitam si in jurul nostru, la cei care au inceput inaintea noastra. Cautam sa vedem cum si de unde au pornit, ce au facut bine, ce au facut gresit. Si, daca stim sa cautam si sa ascultam cu atentie, putem descoperi niste povesti grozave pe care sa le transformam in lectii si experienta.</p><p>Am gasit pe blogul bufferapp.com 13 antreprenori de succes care vorbesc despre lucrurile pe care le-au invatat de-a lungul timpului, desi ar fi dorit sa le fi stiut cu 5 ani in urma, atunci cand se aflau la inceput. Credem ca sunt niste lectii utile atat pentru cei care acum se gandesc sa inceapa o afacere noua, cat si pentru antreprenorii cu experienta deoarece vin de la oameni din diverse domenii de activitate:</p><p><strong>1. Soraya Darbi, Co-Fondator ZADY si Foodspotting:</strong> “<em>Viata, antreprenoriatul si aproape orice altceva reprezinta un maraton, nu un sprint</em>”</p><p><strong>2. Brian Clark, CEO Copyblogger Media:</strong> “<em>Trebuia ca acum 5 ani sa fi fost mai sigur de content marketing, sa stiu cat de mult va evolua industria.</em>”</p><p><strong>3. Nate Kontny, Fondator Draft:</strong> “<em>Inovatia este mai simpla decat crezi</em>”(Studiaza ceea ce ai de facut, imparte-l in pasi marunti si elimina din acestia pe parcurs.)</p><p><strong>4. Gary Stewart, CEO eDesk:</strong> “<em>Nu poti sa multumesti pe toata lumea</em>” (Chiar si cea mai buna echipa, cu cel mai bun produs, va da gres daca piata tintita nu este suficient de mare. O companie trebuie sa se gandeasca la una sau doua probleme pe care vrea sa le rezolve, caci o afacere nu va avea niciodata succes daca incearca sa faca totul pentru toata lumea).</p><p><strong>5. Dan Martell, Fondator Clarity.fm:</strong> “<em>O afacere de un miliard de dolari incepe cu o decizie</em>” (Singura diferenta intre o afacere de jumatate de milion de dolari si una de zece milioane este o decizie simpla: iti asumi, sau nu, acest risc).</p><p><strong>6. Jay Baer, Social Media Strategist, Convince and Convert:</strong> “<em>Invata la timp notiunile elementare necesare in domeniul in care activezi</em>” (Daca lucrezi in social media sau in content marketing, de exemplu, trebuie sa ai notiuni de editare foto si videoclipuri. Acestea se folosesc cel mai mult in industrie.)</p><p><strong>7. Kristi Hines, Scriitor, Kaikolani:</strong> “<em>Gandeste-te la branding din timp</em>” (cand vrei sa creezi un blog, trebuie sa te gandesti din timp daca iti vei folosi propria identitate sau inventezi ceva care sa te reprezinte, avand grija la avantajele si dezavantajele ambelor variante).</p><p><strong>8. Adii Pienaar, Fondator, PublicBeta</strong>: “<em>Creeaza o lista de e-mail-uri de la inceput</em>”. (Blogger-ul Adii Pienaar nu a construit o lista de e-mail-uri de la inceput si nu a interactionat cu cititorii. Sfatul sau pentru toti care vor sa-si inceapa un blog este sa faca un formular de intregistrare si sa-si construiasca o lista de e-mail-uri.)</p><p><strong>9. Rand Fishkin, Fondator, Moz:</strong> “<em>Este mai simplu sa construiesti un brand si sa devii cunoscut venind cu o solutie simpla care sa rezolve o problema mare, decat incercand sa gasesti o solutie complexa care sa rezolve mai multe probleme deodata.</em>”</p><p><strong>10. Ryan Hoover, Director de produs, PlayHeaven:</strong> “<em>Invata de la mentori”</em> (Daca nu cauti sa primesti sfaturi si sa inveti din experientele altora, nu iti folosesti timpul in modul optim si pierzi multe oportunitati).</p><p><strong>11. Ben Yaskovitz, Vice-Presedinte, Goinstant:</strong> “<em>Produsul sau piata se gasesc mai greu decat am crede</em>” (Este dificil sa gasesti intersectia dintre produsul potrivit si piata).</p><p><strong>12. Kate Matsudaira, Fondator, Popforms:</strong> “<em>Ai rabdare</em>” (Auzi povesti legate de oameni care fac un profit exagerat de mare pe luna, cu firme care au peste 100.000 de utilizatori imediat ce se lanseaza pe piata. Realitatea este ca majoritatea afacerilor sunt construite pas cu pas. De fapt, o afacere adevarata se cladeste in sapte ani, deci trebuie sa ai rabdare!).</p><p><strong>13. Henry Tsai, Yahoo:</strong> “<em>Cere ajutor</em>” (Oamenii vor sa te ajute. Cere-le ajutorul si apoi procedeaza la fel.).</p><p>Desi se spune ca inveti cel mai bine facand propriile greseli, de multe ori este util sa evitam ceea ce se poate si sa lasam pentru “propria piele” cat mai putin. Poate peste 5 ani o sa te bucuri ca ai citit si ai urmat aceste sfaturi!</p></div> <section> <h2>Adaugă comentariu nou</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=845&amp;2=comment&amp;3=comment" token="Ls7kGVQhYOoz2Cj_lMlb5LzGEZAe2RFJoKJKJ6cV5io"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Imagine featured</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/poze/articole/antreprenori.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/antreprenor" hreflang="ro">antreprenor</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/succes" hreflang="ro">succes</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/afacere" hreflang="ro">afacere</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/content-marketing" hreflang="ro">content marketing</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/branding" hreflang="ro">branding</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/invata" hreflang="ro">invata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/mentori" hreflang="ro">mentori</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/produs" hreflang="ro">produs</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> </div> </div> Wed, 08 Jan 2014 18:42:50 +0000 editor 845 at http://www.learningnetwork.ro http://www.learningnetwork.ro/articol/13-lectii-invatate-de-13-antreprenori-de-succes/845#comments LIDERUL CARE ANTICIPEAZA SCHIMBAREA: CONSUMATORUL DE ASTAZI SI CEL DE MAINE http://www.learningnetwork.ro/articol/liderul-care-anticipeaza-schimbarea-consumatorul-de-astazi-si-cel-de-maine/682 <span>LIDERUL CARE ANTICIPEAZA SCHIMBAREA: CONSUMATORUL DE ASTAZI SI CEL DE MAINE</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Lun, 11/18/2013 - 19:19</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2>Transformari actuale si tendinte in comportamentul consumatorilor si efectul acestora asupra organizatiilor.</h2><p><em>O parte semnificativa a muncii unui lider in organizatii presupune anticiparea schimbarilor celor mai probabile care vor avea loc in “ecosistem”, adica in mediul de piata in care activeaza compania respectiva. Pionieratul presupune un spirit al anticiparii si schimbarii.</em></p><p><em><a href="http://www.strategicleadership.ro" target="_blank">Liderul</a> care vrea si intelege ca trebuie sa fie cu un pas inaintea vremurilor sale trebuie sa isi dedice o parte importanta din timpul sau reflectiei despre tendintele noi din piata si din lumea de <a href="http://www.learningnetwork.ro/articol/este-nevoie-de-schimbarea-modelelor-de-business/642#.UopZbdJBIVU" target="_blank">business</a> in general.</em></p><h3>Care sunt tendintele care influenteaza comportamentul consumatorilor?</h3><ol><li>Prima dintre ele este de natura demografica si se refera la imbatranirea populatiei. Pana in anul 2030 se estimeaza ca numarul persoanelor care vor ajunge sa aiba, la nivel global, peste 65 de ani, va ajunge la 1.000 de milioane (de la 300, cate sunt in prezent).</li><li>Cea de-a doua este reprezentata de explozia si dezvoltarea unei noi clase de mijloc care provine din tarile in curs de dezvoltare. Se estimeaza ca, in perioada 2000-2030, aproximativ 3.000 de milioane de persoane vor face parte din noua clasa de mijloc, vorbind in special de regiunea pacifica a Asiei. Acest lucru implica un consum mai mare de produse precum masinile, electricele etc.</li><li>Cea de-a treia tendinta se refera la <a href="http://www.learningnetwork.ro/articol/10-site-uri-unde-gasesti-cursuri-gratuite-despre-educatie/422#.UopZ3NJBIVU" target="_blank">dezvoltarea</a> urbana. Numai in China exista deja peste 200 de orase mari, avand fiecare un numar de peste un milion de locuitori. Se estimeaza ca in 50 de ani (1980-2030) 46 % din populatia globului va locui in mediul urban (de la 18 procente in prezent).</li><li>Cea de-a patra directie are in vedere supratehnologizarea. Peste 2.000 de milioane de persoane utilizeaza astazi interentul.</li><li>Ultima tendinta se refera la criza de resurse (apa, alimente, materie prima etc.).</li></ol><h3>Prin ce transformari trece astazi consumatorul?</h3><p>Putem remarca patru <a href="http://www.learningnetwork.ro/eveniment/masterclass-luis-huete-strategic-leadership-forum-2013/602#.UoJdDXBBIVU" target="_blank">schimbari</a> relevante in atitudinea clientilor:</p><p>1. Prima schimbare are in vedere <a href="http://www.learningnetwork.ro/articol/ai-autocontrol/672#.UopYxNJBIVU" target="_blank">dorinta</a> tot mai pronuntata a clientilor de a folosi internetul ca mijloc de procurare a produselor sau serviciilor pe care le doresc.</p><p>2. Cea de-a doua transformare semnificativa in atitudinea clientului se refera la accesul multiplu, simultan, la produsul sau serviciul dorit. Astazi consumatorul poate vedea un film in avion, pe telefon, pe laptop, la cinema sau in fata televizorului. Aceasta libertate aduce cu sine si alegerea de a accesa produsul sau serviciul in conditiile considerate cele mai bune, mai economice, mai confortabile.</p><p>3. O a treia schimbare se reflecta in polarizarea pietelor. Extremele pietei medii (low cost/high end) sufera transformari. Consumatorii prefera pe de o parte oferte de servicii si produse cu preturi mici si calitate rezonabila si, pe de alta, oferte cu preturi medii si calitate inalta.</p><p>4. Ultima schimbare: clientii sunt mult mai “prezenti” atunci cand vine vorba de raportarea la produse si servicii. Spre exemplu 40% dintre consumatorii europeni sunt interesati de produsele de tipul “do it yourself”.&nbsp;</p><h3>Ce efect au schimbarile din comportamentul clientilor asupra organizatiilor?</h3><p>Piata este pentru organizatii ceea ce este mediul natural pentru un animal. Animalele stiu cand au loc schimbari in natura si cand, in consecinta, este nevoie sa faca ele insele transformari in rutina lor. Transformarile de&nbsp; mai sus par sa indrepte organizatiile catre adaptare si <a href="http://www.strategicleadership.ro" target="_blank">evolutie</a> in urmatoarele directii:</p><ul><li>Posturile mai creative vor fi la tot mai mare cautare. De altfel, multe aspecte ale organizatiei vor deveni tot mai sofisticate (in mod paradoxal, una dintre cele mai sofisticate atitudini pe care o intalnim azi in companii este valorizarea simplitatii, a caracterului informal).</li><li>O alta modificare semnificativa priveste organizatiile de nivel mediu si va fi legata de adaptarea acestora la noile piete. Aceste organizatii vor trebui sa gaseasca resurse pentru adaptare inteligente pentru a putea avea succes in zone economice unde exista produse/servicii deja consacrate.</li><li>A treia schimbare va fi legata de gestionarea, reformarea modului in care se realizeaza distributia. Ea trebuie sa devina mai unitara, sa se realizeze intr-o maniera mai inchegata.</li><li>O alta schimbare interesanta pe care o vor experimenta organizatiile, va fi legata de gestiunea informarii clientilor si de politicile de gestionare ale serviciilor. Multe companii vor trebui sa isi redefineasca viziunea astfel incat accentul sa nu mai cada pe vanzarea de produse ci, mai degraba, pe “formarea” clientilor.</li><li>Ultima transformare se refera la gestiunea <a href="http://www.learningnetwork.ro/articol/5-niveluri-de-baza-ale-inovarii-organizatii/658#.UopZPtJBIVU" target="_blank">inovatiei</a>. Timpurile cer ca organizatiile sa reflecteze mereu asupra felului in care se lucreaza in interiorul lor si a modului de gandire al oamenilor care o alcatuiesc.</li></ul><p>Liderii adevarati trebuie sa stie sa anticipeze schimbarile care vor avea <a href="http://www.learningnetwork.ro/eveniment/strategic-leadership-forum-2013/599#.UoJXW3BBIVU" target="_blank">impact</a> asupra organizatiilor lor. Pionieratul pune in lumina imperativul atentiei atunci cand vine vorba de viitor, de tendintele lui, de impactul probabil al acestora asupra clientilor si de forma de lucru din organizatii.</p></div> <section> <h2>Adaugă comentariu nou</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=682&amp;2=comment&amp;3=comment" token="h1wOJkde0xrNBHlhRc_w_ugOH-lSitz5xZ0Y1g5-CiY"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Imagine featured</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/poze/articole/change_leadership.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-companie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Companie</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/companie/exec-edu" hreflang="ro">Exec-Edu</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/schimbare" hreflang="ro">schimbare</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/client" hreflang="ro">client</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/consumator" hreflang="ro">consumator</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/lider" hreflang="ro">lider</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/organizatie" hreflang="ro">organizatie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/succes" hreflang="ro">succes</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/comportament" hreflang="ro">comportament</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/tendinte" hreflang="ro">tendinte</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/servicii" hreflang="ro">servicii</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Autor</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">419</div> </div> </div> Mon, 18 Nov 2013 18:19:58 +0000 editor 682 at http://www.learningnetwork.ro http://www.learningnetwork.ro/articol/liderul-care-anticipeaza-schimbarea-consumatorul-de-astazi-si-cel-de-maine/682#comments IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București http://www.learningnetwork.ro/curs/ifrs-curs-certificat-raportare-financiara-internationala-bucuresti/553 <span>IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București</span> <span><span lang="" about="/membru/andreea-r" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Andreea R</span></span> <span>Lun, 09/23/2013 - 13:38</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/exec_-_ifns.jpg" alt="IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București" title="IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-ln-companie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/companie/exec-edu" hreflang="ro">Exec-Edu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/profil/mihail-stan-acca/1123" hreflang="ro">Mihail Stan, ACCA</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-certificare field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Certificare</div> <div class="field__item">da</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-competente field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/competente/finante" hreflang="ro">Finante</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Etichete</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/ifrs" hreflang="ro">IFRS</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/companie" hreflang="ro">companie</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/raportare-financiara" hreflang="ro">raportare financiara</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/comitet" hreflang="ro">comitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/standard" hreflang="ro">standard</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/avizare" hreflang="ro">avizare</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tip-eveniment field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Curs Open/Deschis</div> <div class="field__item">Curs In House</div> </div> Mon, 23 Sep 2013 11:38:55 +0000 Andreea R 553 at http://www.learningnetwork.ro HR – încotro ? Workshop demonstrativ pentru programul de certificare Managementul strategic al resurselor umane http://www.learningnetwork.ro/curs/hr-incotro-workshop-demonstrativ-pentru-programul-de-certificare-managementul-strategic-al/465 <span>HR – încotro ? Workshop demonstrativ pentru programul de certificare Managementul strategic al resurselor umane</span> <span><span lang="" about="/membru/editor-0" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">editor</span></span> <span>Lun, 09/09/2013 - 11:25</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Lucrezi in HR si vrei sa fii la curent cu tendintele pietei ?</p> <div>Vino la EXEC-EDU in data de 23 septembrie, incepand cu ora 18.00 si fii cursantul nostru  pentru o zi!</div> <p><strong>Participa gratuit la workshop-ul demonstrativ <i>HR incotro ?</i></strong></p> <div>Va invitam sa dezbatem un studiu de caz cu o tema de importanta strategica: Managementul performantei. Workshopul este organizat in cadrul sesiunii de prezentare a cursului Managementul strategic al resurselor umane si are rolul de a simula modul de lucru din timpul orelor de curs .</div> <div> </div> <div>Workshop-ul va fi sustinut de Simona Podgoreanu, care, alaturi de Lavinia Rasca, Mihaela Matei, Liliana Urziceanu si Roxana Tesiu, formeaza echipa de traineri a cursului Managementul strategic al resurselor umane. </div> <div>Printre altele, vei afla raspunsuri la intrebari precum:</div> <p>Ce inseamna managementul performantei ?<br /> Cum construim corect matricea potential/performanta si cum folosim informatiile pe care ni le furnizeaza ?<br /> Care este rolul managerului de resurse umane ?</p> <div>In plus, participand la workshopul demonstrativ din 23 septembrie vei beneficia de:</div> <ul> <li>Informatii utile despre participarea la cursul Managementul strategic al resurselor umane EXEC-EDU, transmise de organizatori, dar si de absolventi ai programului</li> <li>Interactiunea cu echipa de experti EXEC-EDU</li> <li>Networking cu alti profesionisti de resurse umane</li> <li>5% discount din taxa de participare la curs, daca te inscrii chiar in ziua participarii la workshop</li> </ul> <p>Te rugam sa confirmi participarea la <a href="mailto:[email protected]" target="_blank">[email protected]</a> sau la numerele de telefon 021 319 64 40; 319 64 41.</p> <div> <div>Participarea este gratuita, in limita locurilor disponibile.</div> <div> </div> </div> <div> <h6><strong>Programul de certificare </strong><strong>Managementul strategic al resurselor umane</strong><strong> este organizat de compania de training EXEC-EDU. </strong></h6> </div> <div> <p>Cursul pe scurt:<br /> - 15 ani de traditie in comunitatea profesionistilor de HR si peste 320 de absolventi <br /> - 5 luni de cursuri interactive, proiecte de echipa si networking <br /> - 3 module de curs - pentru un plus de accesibilitate si flexibilitate<br /> - 5 experti de top cu experienta indelungata in training<br /> - 1 certificat de Manager resurse umane, autorizat CNCFPA si 1 certificat EXEC-EDU <br /> - statutul de membru la Clubul de resurse umane EXEC-EDU si la alte evenimente de profil</p> <p><strong>EXEC-EDU – lider in dezvoltarea manageriala</strong> - ofera <strong>cel mai diversificat portofoliu de programe</strong> standard si adaptate in management si leadership, functionand continuu din 1996. Cu o echipa de 30 de traineri si experti si 9000 de manageri si antreprenori  absolventi, din peste 3000 de companii-client, EXEC-EDU este prezent in fiecare an in clasamentul furnizorilor de training realizat de ZF si a fost aleasa Compania de training a anului 2011, la Gala Premiilor Business Edu. </p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-ln-durata-descriptiv field--type-list-string field--label-hidden field__item">Foarte scurte</div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/default_images/curs-generic_0.jpg" alt="Curs Learning Network" title="Curs Learning Network" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field--name-field-ln-companie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/companie/exec-edu" hreflang="ro">Exec-Edu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-nivel field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Intermediar</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-ref-profil field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/profil/simona-podgoreanu/474" hreflang="ro">Simona Podgoreanu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-certificare field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Certificare</div> <div class="field__item">nu</div> </div> <div class="field field--name-field-ln-competente field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/competente/management" hreflang="ro">Management</a></div> <div class="field__item"><a href="/competente/managementul-performantei" hreflang="ro">Managementul performantei</a></div> <div class="field__item"><a href="/competente/resurse-umane" hreflang="ro">Resurse umane</a></div> </div> <div class="field field--name-field-ln-categorie field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Resurse Umane</div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Etichete</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/echipa" hreflang="ro">echipa</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/eveniment" hreflang="ro">eveniment</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/hr" hreflang="ro">HR</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/management" hreflang="ro">management</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/performanta" hreflang="ro">performanță</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/piata" hreflang="ro">piata</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/workshop" hreflang="ro">workshop</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tip-eveniment field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Atelier</div> <div class="field__item">Curs In House</div> </div> Mon, 09 Sep 2013 09:25:54 +0000 editor 465 at http://www.learningnetwork.ro