fbpx Curs Formator - acreditat ANC, Schultz, București | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs Formator - acreditat ANC, Schultz, București

Trainer
Categorie
Resurse Umane
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
E-Learning / Curs Online
Curs In House
Nivel
Intermediar
Avansat
Specialist
Certificari
ANC COR 242401 - Formator
Data si locatie
Cere program personalizat:

Cursul de Formator- Train the Trainers organizat de Schultz Development este construit după o experienţă de 20 ani de training în ştiinţe comportamentale aplicate
prin metoda experienţială, atât în România cât şi în Europa.

Participantii vor aplica abordarea Game Based Learning (metoda învăţarii prin joc), o metodologie de instruire dezvoltată alături de partenerii noştri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).

La finalul cursului fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactivă de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi referitor la impactul acestei sesiuni.
De asemenea, va primi feed-back constructiv din partea trainerului.
Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a trainingului.
În urma absolvirii acestui curs veţi primi un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de Formator - cod COR 242401 sau Instructor/Preparator formare – Cod COR 333309 .

Obiectivele cursului:

La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:

 • caracterizeze situaţii de învăţare la adulţi,
 • îşi identifice propriul stil de învăţare,
 • identifice diferenţa dintre andragogie şi pedagogie,
 • identifice formele de educaţie definite la nivel european,
 • identifice diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat,
 • caracterizeze modul în care învaţă adulţii,
 • realizeze o analiză a nevoilor de training,
 • conştientizeze tipurile de bariere în situaţii de învăţare şi modul de gestionare a lor,
 • stabilească obiective de învăţare,
 • selecteze conţinuturi pentru o sesiune de training,
 • identifice elementele dinamicii grupurilor în învăţare (Model Schutz)
 • proiecteze o teorie de învăţare într-o paradigmă,
 • elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective
 • demonstreze abilităţi de adresare a întrebarilor în debriefing,
 • aplice 3 tipuri de strategii de debriefing (KOLB, EIAG, ORID)
 • construiască un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni si module,
 • ofere şi să primească feed-back comportamental,
 • elaboreze un studiu de caz, un fishbowl, o experienţă structurată,
 • aplice metode de învăţare non-formală,
 • susţină o prezentare eficientă,
 • conducă un proces de învăţare aplicat,
 • selecteze, elaboreze şi adapteze resursele de învăţare conform planului de organizare,
 • aplice metodologia de certificare a resurselor umane şi autorizare a furnizorilor de training,
 • evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare,
 • elaboreze şi să negocieze o oferta de training.

 

Tematica

Cursul cuprinde următoarele module:

 • Învăţarea la adulţi: Definiția învăţării, tipuri de învăţare, mediul de învăţare, analiza unei experienţe de învăţare, identificarea propriului stil de învăţare
 • Metode şi tehnici de învăţare: Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea învăţării prin dinamica de grup, tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru a pune în evidență mesajele cheie. Vor fi abordate următoarele metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop, open space, fishbowl, quiz, etc.
 • Planificarea învăţării: Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de învăţare, Redactarea ofertei de formare, Promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare. În cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme, instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc., utilizând software educațional gratuit).
 • Realizarea activităţilor de formare: Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea întrebărilor pentru reflecţie, Includerea participanţilor în procesul de învăţare, Gestionarea controlului în învăţarea interactivă.
 • Organizarea sesiunii de instruire: Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare, Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori.
 • Evaluarea formării: Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.

 

Metode/ Metodologie

Schultz Development foloseste metoda de învățare experiențială, precum și învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).

Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanții vor fi puși în situații apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate asupra activității proprii, profitului companiei, precum și asupra echipei pe care o coordonează.
 

Câștigi:

 • Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență;
 • Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Development, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale pentru diferite ocupații;
 • Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training din România;
 • Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență;
 • Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode de training;
 • Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene.
   

Alte tipuri de beneficii:

 • Aplicabilitatea maximă în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dobândite şi caracterul preponderent practic;
 • Mediul relaxat în care se desfăşoară cursul;
 • Materiale de curs de cea mai bună calitate;
 • Participarea ca trainer la programele de training Schultz dupa absolvirea cursului
   

Documente pentru înscriere:

Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:

 • copie carte de identitate; 
 • copie certificat de naştere;
 • copie diplomă de licenţă; 
 • fişa de înscriere completată; 
 • copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie).

Când? - cursul dureaza 6 zile :

11-13 septembrie 2023
25-27 septembrie 2023

 

Condiții de participare:

- studii superioare absolvite cu diplomă - de licenţă - Formator.
- Studii medii absolvite cu sau fara bacalaureat - Instructor

*Taxa de participare acoperă toate costurile cu privire la procesul de formare, suportul de curs, materiale de training, testele intermediare şi examenul de absolvire, pauzele de cafea şi masa de prânz.

Data si locatie
Cere program personalizat: