fbpx Formator - acreditat ANC, Schultz, București | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Formator - acreditat ANC, Schultz, București

Categorie
Nivel
Intermediar
Avansat
Specialist
Certificari
ANC COR 242401 - Formator
Descriere

Cursul de formator acreditat de 180 ore se va desfasura in format blended learning adica o parte din curs se va desfasura on-line in platforma Zoom, o parte din curs se va desfasura la distanta pe platforma noastra astfel incat participantii sa-si parcurga aplicatiile noastre in functie de propria planificare si 2 zile de curs se vor desfasura in sala.

Examenul de absolvire consta in completarea unui test grila de 18 intrebari ca proba teoretica si prezentarea in fata comisiei a unui plan de lectii realizat de participant.
 
Cursul de formator organizat de Schultz Development este construit după o experienţă de 20 ani de training în ştiinţe comportamentale aplicate prin metoda experienţială, atât în România cât şi în Marea Britanie.

Cursul proiectează tehnici provenite din școala americană de training combinate cu tehnici europene. 
Este un curs interactiv, unde orice trainer va avea oportunitatea să reflecteze la noi metode şi abordări în training. Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la propria dezvoltare personală și profesională.

Cursul de formator abordează învăţarea atât din perspective non-formale, cât şi din perspective vocaţionale, în concordanță cu competențele definite la nivel european.

Participantii vor aplica abordarea Game Based Learning (metoda învăţarii prin joc), o metodologie de instruire dezvoltată alături de partenerii noştri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).

La finalul cursului fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactivă de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi referitor la impactul acestei sesiuni. 
De asemenea, va primi feed-back constructiv din partea trainerului.
Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a trainingului.   

În urma absolvirii acestui curs veţi primi un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de formator - cod COR 242401 sau instructor – cod COR 333309.

 

Competente:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor
 2. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor
 3. Respectarea eticii si a standardelor profesionala in formarea profesionala a adultilor
 4. Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare profesionala a adultilor
 6. Comunicarea si relationarea in procesul de formare
 7. Dezvoltarea lucrului in echipa implicate in procesul de formare
 8. Gestionarea conflictelor
 9. Organizarea activitatilor de formare
 10. Proiectarea procesului de instruire
 11. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 12. Realizarea activitatilor de formare teoretica
 13. Realizarea activitatilor de formare practica
 14. Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de formare
 15. Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 16. Efectuarea evaluarii si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultillor
 17. Analiza si comunicarea rezultatelor istruirii
 18. Dezvoltarea personala continua a formatorului
   

Obiectivele cursului

La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:

 • caracterizeze situaţii de învăţare la adulţi,
 • îşi identifice propriul stil de învăţare,
 • identifice diferenţa dintre andragogie şi pedagogie,
 • identifice formele de educaţie definite la nivel european,
 • identifice diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat, 
 • caracterizeze modul în care învaţă adulţii,
 • realizeze o analiză a nevoilor de training,
 • conştientizeze tipurile de bariere în situaţii de învăţare şi modul de gestionare a lor,
 • stabilească obiective de învăţare,
 • selecteze conţinuturi pentru o sesiune de training,
 • identifice elementele dinamicii grupurilor în învăţare 
 • proiecteze o teorie de învăţare într-o paradigmă,
 • elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective
 • demonstreze abilităţi de adresare a întrebarilor în debriefing,
 • aplice 3 tipuri de strategii de debriefing 
 • construiască un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni si module,
 • ofere şi să primească feed-back comportamental,
 • elaboreze un studiu de caz, un fishbowl, o experienţă structurată,
 • elaboreze o situatie de invatare in format digital
 • aplice metode de învăţare non-formală,
 • susţină o prezentare eficientă,
 • conducă un proces de învăţare aplicat,
 • conduca o situatie de invatare in format digital
 • dezvolte aplicatii folosind softuri educationale
 • selecteze, elaboreze şi adapteze resursele de învăţare conform planului de organizare, 
 • aplice metodologia de certificare a resurselor umane şi autorizare a furnizorilor de training,
 • evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare,
 • elaboreze şi să negocieze o oferta de training.

 

Tematica

Cursul cuprinde următoarele module:

 • Introducere in formarea adultilor: Legislatia formarii profesionale, Autoritati de reglementare, procedure de acreditare si certificare.
 • Fundamentele invatarii: Definiția învăţării, tipuri de învăţare, mediul de învăţare, analiza unei experienţe de învăţare, identificarea propriului stil de învăţare, dinamica interactiunilor in invatare, Diagrama constient competent, Modelul de incredere si valori a lui Berne, Modelul intentionalitate atractivitate a lui Purkey, Mind style model, Modelul X si Y McGregor, 12 principii semnificative in invatare. Disonanta cognitiva, Influentarea procesului de invatare in format digital folosind Teoria Nudge, Nivele cognitive Bloom, Fereastra cunoasterii JoHari, Comunicare interpersonala, Lucru in echipa in formarea profesionala.
 • Metode şi tehnici de învăţare: Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea învăţării prin dinamica de grup, tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru a pune în evidență mesajele cheie. Vor fi abordate următoarele metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop, open space, fishbowl, quiz, games, storytelling, storyboard etc.
 • Planificarea învăţării: Modelul obiectivelor rationale Tyler, Modelul ciclului rational Wheeler, Definirea obiectivelor formării, Negocierea obiectivelor de invatare, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de învăţare, Redactarea ofertei de formare, Promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare.  În cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme, instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc., utilizând software educațional gratuit), construirea unei situatii de invatare in sala, construirea unei situatii de invatare in format digital. 
 • Realizarea activităţilor de formare: Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Utilizarea softurilor de prezentare, Tehnici de motivare extrinseca Reece& Walker, Teoria nevoilor McClelland, Teoria asteptarilor Vroom, Motivarea participanţilor la formare, Modelul de facilitare Rogers, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea întrebărilor pentru reflecţie, Includerea participanţilor în procesul de învăţare, Gestionarea controlului în învăţarea interactivă. Livrarea unei sesiuni de invatare in sistem on-line, 
 • Organizarea sesiunii de instruire: Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare, Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori.
 • Evaluarea formării: Evaluarea sumativa, formativa, inductiva, deductiva, Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.
 • Imbunatatirea programelor de formare: Standarde de formare, Etica in formare, Planul de dezvoltare a formatorului, Asigurarea calitatii programelor de formare.

 

Metode/ Metodologie

Schultz Development foloseste metoda de învățare experiențială, precum și învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).

Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanții vor fi puși în situații apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate asupra activității proprii, profitului companiei, precum și asupra echipei pe care o coordonează.
 

 

Când? 

3 – 5 Septembrie și 10 – 12 Septembrie 2021

15 – 17 Noiembrie și 22 – 24 Noiembrie 2021

 

Condiții de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă 

*Taxa de participare acoperă toate costurile cu privire la procesul de formare, suportul de curs, materiale de training, testele intermediare şi examenul de absolvire.
 

Câștigi:

 • Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență;
 • Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Development, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale pentru diferite ocupații;
 • Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training din România;
 • Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență;
 • Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode de training;
 • Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene.
   

Alte tipuri de beneficii:

 • Aplicabilitatea maximă în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi a abilităţilor dobândite şi caracterul preponderent practic;
 • Mediul relaxat în care se desfăşoară cursul;
 • Materiale de curs de cea mai bună calitate;
 • Participarea ca trainer la programele de training Schultz dupa absolvirea cursului
   

Documente pentru înscriere:

Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:

 • copie carte de identitate; 
 • copie certificat de naştere;
 • copie diplomă de licenţă; 
 • fişa de înscriere completată; 
 • copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie).
   
Cerere curs inhouse