fbpx Manager de proiect - acreditat ANC, Schultz Development | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Manager de proiect - acreditat ANC, Schultz Development

Categorie
Nivel
Intermediar
Avansat
Certificari
ANC COR 242101 - Manager proiect
Descriere

Curs manager proiect - Acreditat ANC-Cod COR 242101

Cursul de 5 zile pe care vi-l propunem, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) prin autorizatia detinuta de partenerii nostri, provoacă participanții să ocupe poziția de Manager de proiect încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice unui proiect de la identificarea problemei care trebuie rezolvată sau a nevoii de dezvoltare, până la finalizarea proiectului şi etapă specifică de încheiere.

 

Descriere

Cursul debutează cu notiuni de baza privind managementul de proiect, după care participanţii vor identifica o idee de proiect. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la planificarea proiectului.


Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane în proiecte. Un accent deosebit se va pune pe echipa de proiect: recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect, etapele formării unei echipe de proiect, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei de proiect. Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei de proiect, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.


Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (fişa de proiect).

 

Tematica

Modul 1: Introducere în management de proiect

 • Definirea managementului de proiect
 • Caracteristicile managementului de proiect


Modul 2: Definirea ideii de proiect

 • Analiza SWOT
 • Analiza cauza/efect
 • Analiza cost/beneficiu
 • Analiza stakeholderilor
 • Definirea scopului si obiectivelor
 • Definirea criteriilor de succes


Modul 3: Planul proiectului

 • Work Breakdown Structure
 • Estimarea activitatilor
 • Estimarea resurselor
 • Planul activitatilor
 • Graficul Gantt
 • Milestone, Jaloanele proiectului
 • Estimarea bugetului
 • Metodologia proiectului
 • Achizitii in proiecte
 • Matricea responsabilitatilor proiectului
 • Drumul critic al proiectului
 • Fluxul numerar al proiectului
 • Planul de risc al proiectului
 • Planul de comunicare si control
 • Organizarea echipei de proiect


Modul 4: Implementarea proiectului

 • Monitorizarea activitatilor proiectului
 • Scorecard in project management
 • Dashboard in project management
 • Gestionarea timesheet-ului in management de proiect
 • Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect
 • Derularea unui Kick off meeting efficient
 • Realizarea to do list


Modul 5: Închiderea proiectului

 • Realizarea raportarelor proiectului
 • Procesul verbal de predare primire
 • Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI
 • Competente comportamentale ale Managerului de proiect
 • Competente contextuale ale Managerului de proiect
 • Competente tehnice ale Managerului de proiect

 

Obiective


La finalul cursului participanţii vor:

 • putea gestiona eficient procesele specifice unui proiect;
 • identifica corect nevoia de dezvoltare în organizaţie şi solutia optimă (ideea de proiect) pentru nevoia respectivă;
 • putea structura un proiect în scop, obiective, activităţi, subactivităţi;
 • putea identifica resursele necesare implementării proiectului;
 • putea aloca eficient resursele în funcţie de activităţi;
 • putea gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului);
 • putea aloca şi delega sarcini membrilor echipei de proiect în funcţie de postul ocupat şi activităţile planificate;
 • avea capacitatea de a monitoriza şi evalua, în funcţie de criterii multiple, proiectul în faza de implementare;
 • putea gestiona riscurile în cadrul proiectului;
 • putea asigura un management al calităţii la nivelul proiectului;
 • cunoaşte şi aplica instrumente (inclusiv softuri) şi metode specifice managementului de proiect;
 • avea abilitaţi imbunatăţite de comunicare cu stakeholderii proiectului.

 

Condiții de participare:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Structură curs: 5 zile

7- 9 si 15-16 Iunie 2023, 5 zile in Bucuresti

 

Cerere curs inhouse