fbpx IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București (CertIFR) | Learning Network Mergi la conţinutul principal

IFRS - Curs Certificat în Raportare Financiară Internaţională, București (CertIFR)

Categorie
Nivel
Avansat
Specialist
Certificari
CERTIFICAT ÎN RAPORTARE FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ (CertIFR)
Descriere

Durata curs: 17 martie – 21 mai 2022 ( joi: 17:30 – 20:30 și sâmbătă: 09:00 – 12:15 )

Acest program faciliteaza intelegerea conceptelor si principiilor IFRS, a modului in care ele se aplica pe piata internationala, oferind cadrul pentru dezvoltarea celor mai bune rationamente profesionale in aplicarea IFRS in practica.

Pe parcursul programului, vei beneficia de experienta unui profesor pregatit la cele mai inalte standarde si vei avea acces la un suport de curs actualizat permanent, care respecta standardele ACCA  – Diploma in Standarde Internationale de Raportare (DipIFR).

 

Cursul pe scurt

 • 16 ani de tradiţie
 • Peste 600 de absolvenţi
 • 10 sesiuni de cursuri interactive şi networking, distribuite pe perioada a 3 (trei) luni
 • trainer de top, cu o experienţă de peste 20 ani în domeniul financiar şi al consultanţei în management  suport de curs actualizat permanent, care respectă standardele ACCA – Diplomă în Standarde Internaționale de Raportare (DipIFR)
 • certificat de absolvire care atestă expertiza în contabilitatea internațională, oferit de EXEC-EDU

 

Profil & testimoniale participanţi

Cursul se adresează directorilor economici, financiari, specialiştilor contabili, auditorilor şi consultanţilor financiari care doresc să înveţe cum se aplică IFRS.

Candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 • să aibă o diplomă în Contabilitate, sau
 • să aibă cel puţin 3 ani experienţă în domeniul contabilităţii.

 

Am fost încântată de aplicabilitatea informaţiilor şi de faptul că fiecare IAS în parte a fost exemplificat prin exerciţii şi studii de caz. Seriozitatea, rigurozitatea şi modul în care ne-a capacitat profesorul mă determină să am numai cuvinte de laudă, să apreciez dăruirea lui şi a întregii echipe [EXEC-EDU].

Irina Ionescu, Director general , Financial Smart Concept

Cursul este foarte bine structurat. Se ating punctele cele mai sensibile din practică. Înveţi cum să aplici standardele contabile. Cursul nu este bazat pe doar pe aspectele teoretice (cum se fac în general) ci pe exemple din modul de lucru real. Domnul profesor este foarte bine documentat: cunoaşte perfect partea teoretică, iar experienţa dumnealui profesională îşi spune cuvântul: ştie cum să răspundă la întrebările cursanţilor care vin din job-ul fiecăruia. Un curs amplu, cu multe informaţii, dar structurat astfel încât să reţii elementele importante. Felicitări organizatorilor!

Simona Nistor, Contabil Şef, Credius

Pentru o persoană care nu utilizează standardele IFRS în cotidianul profesional şi care urmează acest curs doar pentru dezvoltarea ariei de cunoaştere în acest domeniu, am apreciat în mod deosebit faptul că nu a fost un curs pur teoretic, ci a fost abordat din prisma multor exemple şi studii de caz din practica economică curentă.Recunosc că nu am însuşit doar informaţiile referitoare la standarde. M-a ajutat în acelaşi timp să am o privire de ansamblu a mediului economic şi o viziune macro a entităţilor economice şi a interacţiunilor dintre ele.

Lavinia Ahmadi, Contabil Şef, Vox Carrier

A fost o experiență foarte utilă. Foarte bun suportul de curs, trainer extraordinar, organizare impecabilă.

Oana Duca, DirectorAdjunct,Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

Beneficiile cursului

La sfârşitul cursului, vei fi capabil să:

 1. Explici contextul internaţional de raportare financiară
 2. Discuţi şi să aplici Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Standardele de Raportare Financiară Internaţională specificate în situaţii practice
 3. Pregăteşti situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate specificate, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi cu hotărârile Comitetului Tehnic de Avizare a Standardelor
 4. Întocmeşti rapoarte financiare de grup incluzând subsidiare, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun ce rezultă în urma proceselor de achiziţii şi fuziuni
 5. Primești un certificat care atestă expertiza în contabilitatea internațională, oferit de EXEC-EDU

 

Tematica

 • Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare;
 • Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS);
 • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS);
 • Situaţii financiare consolidate;
 • Revizuirea situaţiilor financiare;
 • Simulare de examen şi o sesiune recapitulativă (opţional).
 •  

Agenda cursului - Data şi ora -Tematica

1. Joi 17.03.2022 17:30 –20:30 1. Sesiunea 1 1.1 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilorfinanciare 1.2 IAS 1: Prezentarea situaţiilor financiare 1.3 IAS 8: Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori

2. Sâmbătă 19.03.2022 9:00 –12:15 2. Sesiunea a2-a 2.1 IAS 15: Venituri din contractele cu clienții 2.2 IAS 16: Imobilizăricorporale 2.3 IAS 23: Costurileîndatorării

3. Joi 31.03.2022 17:30 –20:30 3. Sesiunea a3-a 3.1 IAS 36: Depreciereaactivelor 3.2 IAS 16: Leasing 3.3 IAS 40: Investiții imobiliare

4. Sâmbătă 2.04.2022 9:00 –12:15 4. Sesiunea a4-a 4.1 IAS 10: Evenimente ulterioare datei bilanţului 4.2 IFRS 5: Imobilizări deţinute pentru vânzare şi operaţiuni întrerupte 4.3 IAS 37: Provizioane, datorii şi active contingente

5. Joi 14.04.2022 17:30 –20:30 5. Sesiunea 5-a–Situațiifinanciareconsolidate 5.1 IFRS 3 Combinări deîntreprinderi 5.2 IFRS 10 Situatii financiareconsolidate

6. Sâmbătă 16.04.2022 9:00 –12:15 6. Sesiunea a6-a 6.1 Aspecte privind situațiile financiare consolidate - Ajustări 6.2 IAS 28: Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație 6.3 IAS 27: Situaţii financiareindividuale 6.4 IFRS 12: Prezentarea intereselorîn alte entităţi

7. Joi 5.05.2022 17:30 –20:30 7. Sesiunea a7-a 7.1 Aspecte privind situatiile financiare consolidate - Probleme de consolidare, aspecte practice 7.2 IFRS 11 Aranjamentecommune 7.3 IAS 12: Impozitul peprofit

8. Sâmbătă 7.05.2022 9:00 –12:15 8. Sesiunea a8-a 8.1 IAS 34: Raportarea financiarăinterimară 8.2 IFRS 8: Segmente deactivitate 8.3 IFRS1:Adoptareapentruprimadată aStandardelorde Raportare Financiară Internaţională 9. Joi 19.05.2022 17:30 –20:30 9. Sesiunea a9-a 9.1 Instrumente financiare; Recunoaștere și evaluare: IAS 32, IFRS 9, IFRS 7 9.2 IAS 38: Imobilizărinecorporale

10. Sâmbătă 21.05.2022 9:00 –12:15 10. Sesiunea a10-a 10.1 IFRS 2: Plata pe bază de acţiuni 10.2 IAS24:Prezentareainformaţiilorreferitoare latranzacţiile cupărţile afiliate 10.2 Revizuirea situaţiilorfinanciare

Perioada de desfăşurare

Curs de lungă durată, se desfășoară ONLINE, pe platforma Zoom

Cursul se va finaliza printr-o examinare scrisă.

Sesiune recapitulativă: TBA (pregătire pentru examenul final–sinteza IFRS si aspecte practice)

Examen final: TBA

 

Investitie: 920 EUR (exclusiv TVA) – 2 rate

Cursul include toate materialele de studiu.

Opţional, la finalul cursului, poţi susţine o sesiune recapitulativă, contra unei taxe suplimentare de 90 Euro (fără TVA) taxă ce include feedback şi corectare.

Important • Discount-uri de la 5% pentru grupuri de minim 3 persoane! 

                  • Discount Early Bird în valoare de 10% pentru înscriere și rezervarea locului până pe 28 februarie 2022

Discounturile nu se cumulează!

 

Cerere curs inhouse