[email protected] 0770 414 202

30 Oct 2014 - 31 Oct 2014
Curs Open/Deschis
Curs In House
Bucuresti
nu

Companie

Formular rezervare curs

Descriere

Obiectivul acestui curs il reprezinta descoperirea și înțelegerea principiilor, obiectivelor si a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma cu aplicabilitate în procesele din departamentele de resurse umane, demonstrarea eficientei lucrului in grup pentru identificarea cauzelor de origine ale unei probleme, pentru gasirea si implentarea unor solutii comune, viabile si care sa reziste in timp, pregătirea in vederea obținerii unei certificări internaționale

Cursul se adreseaza managerilor sau Proprietarilor de procese din conducerea executivă sau din cadrul departamentelor de resurse umane care au sarcina de a mentine performantele si de a veghea la ameliorarea lor continua, colaboratorilor aflati in situatia de a conduce un proiect pe termen scurt, pentru a aprecia daca LSS este recomandabila, expertilor sau specialistilor din procese invitati sa participe in cadrul sesiunilor de rezolvare a problemelor si de ameliorare a performantelor proceselor din cadrul departamentelor de resurse umane, și nu numai.

Continut

Tematica este în principal abordată prin simularea unui proces tranzacțional, expunerile teoretice fiind ilustrate cu aplicarea imediată în practică. Procesul pe care se face simularea include rolurile tradiționale din orice organizație, începând cu registratura și trecând prin operațional, comercial, marketing, contabilitate, financiar, cu fișa postului și cu clienți care cumpără servicii, fiind cu specific al activității de recrutare.  Simularea are loc în mai multe etape, pornind de la situația de bază și ameliorând treptat sau reproiectând complet procesul, până la o performanța apropiată de nivelul maxim, cu evidențierea de fiecare dată a legăturii dintre nivelul sigma și implicațiile financiare.

Principalele activități din cadrul simularii procesului tranzacțional sunt :

 • Identificarea principiilor abordării DMAIC și ale metodologiei Lean Six Sigma precum si a principalelor instrumente de baza ale acesteia, în concordanță cu Standardele ISO 13053-1/2011 și ISO 13053-2/2011 și respectând conținutul curiculei recomandate de către International Association for Six Sigma Certification (IASSC)
 • Definirea notiunilor de baza : Defect, Oportunitate, Valoare adaugata, Risipa…
 • Exemplificare si calcul al performantelor procesului : Eficienta, Durata procesului, Intermediare, Randament, Defect la Million de Oportunitati, Sigma.
 • Lucrul in echipa 
 • Elaborarea hartii procesului permitind o intelegere comuna a procesului si a disfunctionalitatilor acestuia.
 • Analiza Valorii Adaugate din punctul de vedere al clientului si evidentierea risipei.
 • Implementarea ameliorarilor propuse de catre echipa pentru fluidizarea procesului, eliminarea activitatilor care nu aduc valoare si minimizarea variatiei calitatii.
 • Evidentierea ameliorarilor reale ale performantelor initiale ale procesului ca urmare a « quick wins » si a imbunatatirilor mai profunde. Calcularea performanței financiare și evidențierea impactului financiar al creșterii nivelului sigma al procesului în urma aplicării metodologiei
 • Evidențierea, în fiecare fază a metodologiei, a celor mai importante instrumente utilizate:

1. Definire

 • Definirea proiectului
 • Diagrama proiectelor
 • Definirea rolurilor şi responsabilităţilor
 • Traducerea nevoilor clientului în cerinţe specifice
 • Diagrama SIPOC
 • Vocea Clientului
 • Planul de comunicare

2. Măsurare

 • Maparea detaliată, elementele procesului
 • Tipuri de date, date continue vs. date discrete
 • Eşantionare, planul de colectare a datelor
 • Analiza Sistemului de Măsură
 • Analiză grafică, statistici descriptive
 • Capabilitatea procesului
 • Calcularea nivelului Sigma

3.    Analiza

 • Introducere in Lean - Definiţie şi avantajele Lean, Câteva metrice şi rolul jucat de Lean, Definiţia Valorii- Cele cinci principii Lean
 • Despre risipă (7 Wastes) - Paşii ce trebuie făcuţi în eliminarea risipei
 • Identificarea  Cauzelor

4.    Îmbunătăţirea

 • Determinarea şi selectarea îmbunătăţirilor posibile
 • Brainstorming
 • Tehnici de selectare a soluţiei
 • Analiza riscului  şi implementarea soluţiei
 • Implementarea soluţiei
 • Verificarea eficienţei soluţiei

5.    Control

 • Susţinerea îmbunătăţirilor
 • Planificarea controlului
 • Diagrama de control
 • Documentarea procesului
 • Raport final către management
 • Documentarea beneficiilor
 • Predarea către proprietarul procesului

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 14 ore (16 ore inclusiv pauze).

Participanţilor li se acordă certificate în limba engleză din partea unui trainer acreditat internațional de către IASSC (International Association for Six Sigma Certification) și li se asigură pregătirea în vederea susținerii unui eventual examen de certificare internaționala.

 

Scroll to Top
// //