Skip to main content

Managementul Costurilor și Controlul Bugetar

Descriere

Obiective

 • Utilitatea înţelegerii costurilor pentru elaborarea şi execuţia bugetară
 • Utilizarea metodelor de elaborare a bugetului
 • Instrumente de analiză financiară în previzionarea şi controlul bugetar pentru realizarea
 • indicatorilor de performanta.

Recomandări de participare

 • Cursul se adresează managerilor şi persoanelor în domeniul managementului costurilor.

Competenţe obţinute

 • Cunoaşterea categoriilor de
 • Efectuarea analizei costurilor directe şi indirecte, variabile şi fixe
 • Fundamentarea bugetului pe baza analizei costurilor
 • Cunoaşterea şi aplicabilitatea metodele de elaborare a bugetului
 • Înţelegerea importanţei execuţiei bugetare
 • Corelarea obiectivelor organizaţionale cu indicatorii de performanţă
 • Managementul performanţei prin control bugetar

Utilitatea înţelegerii costurilor pentru elaborarea şi execuţia bugetară
Utilizarea metodelor de elaborare a bugetului
Instrumente de analiză financiară în previzionarea şi controlul bugetar pentru realizarea

Conţinut curs
Sesiunea I:

 • Secvenţă introductivă
 • Prezentare participanţi şi formator
 • Aşteptările participanţilor
 • Prezentarea obiectivelor şi a agendei

Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii
 • practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea II:
II.1 Informaţiile financiare în procesul bugetar şi controlul costurilor

 • Sistemul informaţional şi controlul de gestiune
 • Structura sistemului informaţional de afaceri
 • Caracteristicile sistemului informaţional economic

II.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea III:
III.1 Managementul activităţii şi resursele disponibile

 • Decizii şi situaţii decizionale
 • Elementele de definire a managementului costurilor

III.2 Activitate practică
Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea IV:
IV.1 Înţelegerea costurilor după natura lor: directe şi indirecte

 • Semnificaţia noţiunii de cost
 • Clasificarea costurilor după natura lor

IV.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Feedback-ul zilei

Sesiunea V:
Recapitularea zilei 1
V.1 Înţelegerea costurilor după comportamentul lor: variabile şi fixe

 • Clasificarea costurilor după comportamentul lor

V.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea VI:
VI.1 Costuri şi decizii manageriale

 • Clasificarea costurilor în funcţie de gradul de relevanţă pentru decizie
 • Analiza cost-volum-profit şi utilitatea acesteia în procesul decizional
 • Decizii tactice privind costurile

VI.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea VII:
VII.1 Controlul costurilor

 • Costurile complete ca instrument al controlului de gestiune
 • Stabilirea standardelor de cost
 • Analiza abaterilor de cost

VII.3 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea VIII:
VIII.1 Procesul bugetar: previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului

 • Fundamentele bugetării: bugetarea şi bugetul firmei
 • Clasificarea bugetelor activităţii firmei
 • Procesul de elaborare şi control al bugetelor

VIII.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Feedback-ul zilei

Sesiunea IX: Recapitularea zilei 2
IX.1 Procesul bugetar: previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului

 • Etapele elaborării bugetelor

IX.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Sesiunea X:
X.1 Planificarea, monitorizarea şi controlul performanţelor

 • Organizaţia performantă şi schimbările de context economic
 • Limite ale actualizării bugetelor

X.2 Activitate practică

 • Prezentarea rezultatelor activităţii practice desfăşurate în grupuri

Secvenţă finală

 • Întrebări şi răspunsuri
 • Concluzii şi recomandări
 • Evaluarea cursului.

Data: 23 - 24 octombrie

Taxa de participare: 300 Euro + TVA.

Cerere curs inhouse