Mergi la conţinutul principal

Comunicare si negociere aplicata

Descriere

Scop si obiective
Scop: 

 • Dezvoltarea personalului cu scopul de a negocia mai eficient.

Obiective: 
Participanţii vor avea o privire generală asupra procesului negocierii
Participanţii vor învăţa:

 • să înţeleagă profilul partenerului într - o negociere
 • instrumente privind autoevaluarea şi dezvoltarea lor în domeniul ascultării active şi al interogării partenerilor de discuţie.
 • cum se planifică o negociere
 • instrumente privind strategii şi tactici de negociere
 • instrumente pentru tratarea clienţilor dificili (furioşi) şi gestionarea conflictului ce importanţă are climatul decomunicare într-o negociere

Participanţii vor gestiona un plan de acţiune privind propria schimbare prin formarea de abilităţi în:

 • asigurarea unei comunicări clare cu partenerii de negociere 
 • ascultarea şiinterogarea în mod activ a partenerilor de negociere
 • planificarea şi conducerea negocierii
 • utilizarea de strategii şi tactici de negociere
 • negocierea cu clienţii dificili (furioşi)
 • cum se negociază în echipă

Structură si program
Pornind de la curricula cursului Global Knowledge 2810 „Comunicare şi negociere”, în continutul teoretic al programului vă propunem următoarele capitole:

1. Abilităţi de comunicare în negociere

 • Evaluarea aptitudinilor de comunicare
 • Călătorie în descoperirea de „sine” şi a celorlalţi
 • Puncte forte, puncte slabe şi nevoi de comunicare
 • Comunicarea de la stil la stil în negociere
 • Comunicare interumană eficientă

2. Competenţe legate de ascultarea şi interogarea activă

 • Evaluarea capacităţii de ascultare
 • Ascultând cu înţelegere
 • Practica ascultării active
 • Tehnica utilizării întrebărilor

3. Cum trebuie abordaţi partenerii non-tehnici 

 • Cum se comunică clar cu oamenii ce nu au cunoştinţe tehnice

4. Ce reprezintă negocierea?

 • Cum şi când se negociază?
 • Negocieri improvizate, informale şi formale
 • Diferenţele culturale în negociere
 • Atitudini faţă de negociere
 • Atmosfera negocierii

5. Planificarea unei negocieri

 • Cum trebuie pregătită orice fel de negociere - cei 8 paşi
 • Etapele emoţionale ale unei negocieri
 • Probleme care pot să apară într-o negociere
 • Planificatorul negocierii

6. Comunicarea cu un negociator dificil

 • Lista „butoanelor fierbinţi” într-o negociere
 • Profilul negociatorului dificil
 • Conlucrarea cu negociatorul dificil

7. Strategii şi tactici în negociere

 • Strategii şi tactici globale
 • Strategii şi tactici comune
 • Mediul negocierii
 • Timpul ca un ATU
 • Negocierea în echipă
 • Încheierea unui acord
 • Obţinerea angajamentului

8. Situaţia de impact şi punctul mort

 • Un proces de escaladare menit să vă ajute să mergeţi mai departe

9. Climat de negociere

 • Negocierea cu alte culturi
 • Trei paşi pentru deschiderea comunicării: tehnologia comunicării, lanţul comunicării, şedinţele
 • Canale de comunicare în procesele de negociere
 • Transmiterea veştilor neplăcute şi comunicarea unui refuz
 • Climat de comunicare în echipă - reguli simple de urmat pentru a asigura o comunicare deschisă

10. Tratarea clienţilor furioşi şi gestionarea conflictului

 • Cele trei tipuri de furie
 • Trei paşi pentru gestionarea stărilor de furie
 • Gestionarea conflictelor în procesul de negociere
 • Derulare curs si aplicare instrumente

Derulare Curs
Durata cursului este de 2 zile. 
Programul unei zile de training cuprinde 6,5 ore de curs. Ora de început şi pauzele vor fi stabilite de comun acord.
Aplicare Instrumente 
Participantii vor utiliza în practica curentă instrumentele, ghidul de lucru, manualul participantului, planul de ac.iune pe o perioada de o lună. Follow-up-ul se poate derula intern, în cadrul organizaţiei dumneavoastră.

Metode de instruire
Modalitatea de lucru a trainerului cu participanţii se bazează pe training interactiv faţă în faţă, prezentarea aspectelor teoretice, studii de caz şi debriefing pe acestea. Ponderea aspectelor de natură practică va fi de circa 75% din programul de training, se va lucra pe grupe, utilizând situaţii reale din experienţa cursanţilor, cât şi studii decaz sau exerciţii. 
Programele se bazează pe învăţarea experienţială, prin exersarea celor învăţate participanţii deprinzând noi modalităţi de abordare a situaţiilor din activitatea curentă. 
Ceea ce diferenţiază programele noastre este imediata aplicabilitate în practică a cunostintelor şi abilităţilor însuşite. 

Data: 06 - 07 august

Taxa de participare: 300 Euro + TVA

Cerere curs inhouse