fbpx COR 214946 - Curs expert achizitii publice | Learning Network Mergi la conţinutul principal

COR 214946 - Curs expert achizitii publice

Categorie
Achizitii
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Nivel
Intermediar
Certificari
ANC COR 214946 - Expert achizitii publice
Data si locatie
Cere program personalizat:

INFORMATII DESPRE CURS 

Certificat de absolvire: diploma ANC conform standardului ocupational "Expert achizitii publice" cod COR 214946, recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educatiei Nationale in baza careia aceasta calificare se poate inscrie in cartea de munca.

 

Pretul include: suportul de curs in format electronic, coffee break, examenul final si certificatul ANC.

 

 • Durata: 4 zile (8ore/zi);
 • Program: Luni – Joi: 09.00-17.00;

 

Competente dobandite:

 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

 

Agenda

 • Componența instituțională în sistemul achizițiilor publice (MFP/ANAP, SEAP, CNSC)
 • Strategia națională în domeniul achizițiilor publice aprobată prin HG 901/2015
 • Noutatile legislative 2016 (HG 395/2016) – interpretarea si aplicabilitatea lor in practica prin comparatie cu vechea legislatie
 • Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice
 • Strategia de contractare
 • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
 • Planul anual – publicarea acestuia în SEAP
 • Consultarea pieței
 • Noile praguri valorice valabile pentru proceduri și pentru achiziția directă
 • Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții
 • Licitația deschisă
 • Licitația restrânsă
 • Negocierea competitivă
 • Dialogul competitiv
 • Parteneriatul pentru inovare
 • Negocierea fără publicare prealabilă
 • Concursul de soluții
 • Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice.
 • Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice: acordul cadru, sistemul dinamic de achiziții
 • Procedura simplificată
 • Documentul unic de achiziție european (DUAE). E-Certis
 • Plăți directe către subcontractanții declarați
 • Împărțirea pe loturi
 • Criterii de calificare și selecție
 • Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț, factori de evaluare
 • Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
 • Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
 • Finalizarea procedurii de atribuire. Informarea candidaților / ofertanților
 • Modificarea contractelor aflate in curs de derulare. Noțiunea de modificare substanțială a contractului
 • Competențe de soluționare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • Notificarea prealabilă
 • Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
 • Acte adiționale. Modificarea substanțială a contractului
 • Soluționarea litigiilor și cai de atac
 • Contestația formulată pe calea administrativ-jurisdicțională
 • Contestarea pe cale judiciară. Taxa judiciară
 • Termenul de contestare și efectele contestației
 • Elementele contestației. Soluționarea contestației.

 

Condiții înscriere

Inscrierea la programul de  perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare.

 • Copie de pe actul de identitate
 • Copie diploma de studii superioare sau adeverinta valabila pana la eliberarea diplomei.
Data si locatie
Cere program personalizat: