fbpx CURS ACREDITAT ANC - Inspector Resurse Umane, Cluj Napoca | Learning Network Mergi la conţinutul principal

CURS ACREDITAT ANC - Inspector Resurse Umane, Cluj Napoca

Categorie
Nivel
Incepator
Descriere

Participând la  Cursul Inspector Resurse Umane veţi înţelege mecansimele de funcţionare a domeniului resurselor umane, vă veţi dezvolta abilităţi de gestionare a personalului şi a dificultăţilor pe care le întâmpinaţi.

Cursul “Inspector resurse umane” (cod COR 333304, cod COR vechi 342304) este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

Confom legislației în vigoare acest curs acreditat este recomandat să fie urmat de către cel puțin o persoană din cadrul fiecărei companii sau instituții publice.

Certificatul obținut în urma absolvirii acestui curs va atesta competenţa de a gestiona resursele umane din organizaţie prin înregistrarea și depunerea online a evidențelor de personal, prin aplicaţia electronica REVISAL.

Astfel cursul este unul interactiv, cu multe aplicații practice, participanții fiind încurajați pe întreaga perioadă de desfășurare  să se implice activ în activitățile practice. 

La finalul cursului acreditat de Inspector Resurse Umane, absolvenții, datorită pregătirii teoretice și practice din timpul cursului, vor fi capabili să gestioneze corect procedurile necesare activității de resurse umane.

Cursanții vor fi, de asemenea, instruiți să gestioneze documentele din departament, să deprindă abilitățile de informare și documentare privind modificările legislative, să mențină și să gestioneze relația cu autoritățile publice arondate Ministerului Muncii și cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și să gestioneze REVISAL (angajări, concedieri și modificări de contracte conform noilor prevederi ale Codului Muncii).

 

Structura cursului:

Modulul 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă și comunicare cu ceilalți colegi, din departament și din organizație

 1. Elementele caracteristice lucrului în echipă
 2. Rolul comunicării în activitatea unui inspector de resurse umane

Modulul 2: Planificarea activităţii proprii în concordanţă cu sarcinile zilnice

 1. Planificarea activităţii proprii prin utilizarea unor instrumente de planificare

Modulul 3: Recrutarea, selecția, angajarea și evaluarea  personalului 

 1. Inițierea și implementarea procesului de recrutare: identificarea nevoii de recrutare, surse interne și externe de recrutare, anunțul de recrutare
 2. Organizarea procesului de selecţie: tipuri de interviuri, metode de testare,  referințele
 3. Realizarea și prezentarea noului angajat,  a  documentelor necesare angajării : oferta de angajare, contractul de munca, fișa postului, alte documente
 4. Prezentarea procesului de evaluare a performanțelor și a rolului acestuia în contextul desfașurării activitații departamentului de resurse umane

Modului 4: Utilizarea REVISAL

 1. Prezentarea structurii Registrului general de evidență a salariatilor (REVISAL)
 2. Prezentarea unor evenimente : înscrierea unui contract de muncă, închiderea unui contract de muncă, înregistrarea unor modificari la CIM, suspendarea CIM etc

Modulul 5: Codul muncii 

 1. Prezentarea și discutarea pe articole a Codului muncii actualizat
 2. Prezentarea și discutarea articolelor specifice Regulamentului intren si a metodelor legale de implementare a acestuia

Modulul 6: Realizarea si gestionarea  unor documente specifice activității inspectorului de resurse umane

 1. Acte adiționale, adeverințe de salarizare, adeverințe de vechime, adeverinte pentru medic,  decizii de suspendare, notificari de concediere, decizii de încetare a CIM, adeverinte pentru somaj, concedii
 2. Statul de salarii

Rezultate urmărite:

 • Vor şti cum să întocmească şi gestioneze documentele de evidenţă a personalului
 • Vor şti să organizeze recrutarea şi selecţia personalului
 • Vor şti să întocmească statul de plată pentru personalul încadrat
 • Vor învăţa să lucreze în echipă
 • Se vor putea dezvolta profesional
 • Vor putea oferi informaţii privind problemele de personal
 • Îşi vor planifica activitatea proprie
 • Vor putea administra baza de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

 

 

 

Cerere curs inhouse