fbpx Curs acreditat Expert accesare FONDURI EUROPENE | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs acreditat Expert accesare FONDURI EUROPENE

Categorie
Achizitii
Project Management
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

Participând la acest curs vei putea învaţa cum să-ţi măreşti şansele pentru a-ţi fi finanţat proiectul precum şi tips & triks pentru implementarea acestuia. Trainingul se desfăşoară pe baza metodei învăţării experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat aplicaţiilor, partea practică a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştinte. Lucrul în echipă va sta la baza acestor aplicaţii, cursanţii vor fi grupaţi în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durata a cursului la elaborarea unui proiect.

Diplomele eliberate în urma absolvirii acestui curs vă certifică toate competențele profesionale necesare scrierii de proiecte în domeniul fondurilor structurale. Mai mult,  autoritățile contractante solicită în cadrul licitațiilor certificarea ANC, fost CNFPA pentru pozițiile de expert în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale.

Cursul “Expert Accesare Fonduri ” este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării).

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (cod COR 242213).

Obținerea certificării dă dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Expert Accesare Fonduri.

Diploma are valabilitate pe viață!

 

TEMATICĂ ŞI STRUCTURĂ

Abilităţi dobândite:

 • Competenţe ce ţin de elaborarea proiectelor şi documentarea în vederea realizării proiectelor
 • Competenţe ce ţin de stabilirea parteneriatelor şi elaborarea proiectelor
 • Competenţe de identificare a nevoilor clientului
 • Competenţe de analiză şi evaluare a contextului proiectului
 • Capacitatea de a utiliza corect limbajul tehnic
 • Capacitatea de a redacta proiecte și propuneri de proiecte
 • Capacitatea de a ţine cont de interesele partenerilor
 • Capacitatea de a ţine cont de tipurile de activităţi din proiect
 • Capacitatea de a gestiona raportul calitate /preţ
 • Capacitatea de a sesiza interesele partenerilor
 • Capacitatea de a evalua necesarul de informaţie

Obiective

 • Cunoașterea cadrului programatic și instituțional de accesare a fondurilor europene în România;
 • Cunoașterea normelor legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;
 • Identificarea tipului de program operațional necesar și specific organizației;
 • Scrierea cererii de finanțare;
 • Cunoașterea etapelor realizării unui proiect;
 • Cunoașterea regulilor de monitorizare și control;
 • Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerințelor europene;
 • Cunoașterea politicilor de achiziții publice necesare derulării proiectelor;
 • Însușirea deprinderilor privind încheierea contractului de finanțare.

Cui se adresează cursul?

Programul se adresează reprezentanților instituțiilor publice locale și centrale, IMM-urilor, atât coordonatorilor, cât și asistenților de proiecte, precum și tuturor celor ce doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale, precum și persoanelor care doresc să lucreze în domeniul proiectelor cu finanțare europeană. Un element important cerut de angajatori este tocmai diploma de Expert Accesare Fonduri. Informațiile primite la acest curs vă vor ajuta și mai mult în cazul în care doriți să aplicați pentru finanțare europeană prin programele operaționale sectoriale (Regional, Creșterea Competitivității Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane, de Mediu, de Transport, Dezvoltarea Capacității Administrative, Asistență Tehnică).

Structura cursului

Din tematica cursului menționăm:

 • Oportunităţi de finanţare din fonduri europene nerambursabile în România conform cu nevoile de dezvoltare a instituţiei.
 • Paşii necesari pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile.
 • Aspecte abordate: identificarea nevoilor de finanţare, planificarea proiectului, valorificarea rezultatelor proiectului.
 • Elaborarea cererii de finanţare în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă – definirea obiectivelor şi grupului ţintă ale proiectului, stabilirea şi planificarea activităţilor, stabilirea echipei de proiect, realizarea bugetului proiectului.
 • Implementarea proiectelor finanţate – legislaţie aplicabilă, contractul de finanţare, organizarea şi derularea activităţilor proiectului, managementul financiar al proiectelor, monitorizarea, evaluarea şi raportarea progresului, gestiunea resurselor umane, informarea şi publicitatea, derularea achiziţiilor publice.
 • Vor fi prezentate exemple de bune practici, precum şi numeroase exemple, se va utiliza ghidul solicitantului, cursul având un pronunţat caracter practic.

 

Principalele puncte atinse sunt:

 1. Obiective și cadru organizatoric
 2. Prezentare fonduri structurale și de coeziune
 3. Prezentare programe, axe și domenii (POS CCE, POS DRU, POS de Mediu, POS de Transport, POS DCA, POS AT)
 4. Cadru instituțional în derularea proceselor de accesare a fondurilor structurale
 5. Tipuri de finanțări – pentru instituții publice și pentru organisme private
 6. Legislaţie în domeniul gestionării fondurilor structurale
 7. Ghidul Solicitantului – instrument de bază în elaborarea unui proiect
 8. Cererea de finanțare
 9.  Identificarea criteriilor de eligibilitate
 10. Identificarea ideii de proiect
 11. Stabilirea obiectivelor proiectului
 12. Stabilirea activităților în cadrul proiectului
 13. Întocmirea bugetului
 14. Stabilirea elementelor privind monitorizarea și evaluarea
 15. Sustenabilitatea proiectului
 16. Analiza cost – beneficiu conform normelor europene privind elaborarea proiectelor finanțate din fonduri structurale
 17. Proceduri de achiziție publică
 18. Contract de finanțare
 19. Termene contractuale
 20. Obligații, clauze
 21. Implementare, monitorizare și control

 

 

Data si locatie
Cere program personalizat:
?