fbpx Curs „Evaluator proiecte” - acreditat ANC, Schutz Consulting, București | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs „Evaluator proiecte” - acreditat ANC, Schutz Consulting, București

Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

Evaluator de proiecte (COR 241263) este un curs interactiv,  format în proportie de 90% din aplicaţii practice. În cadrul acestui curs  participanţii vor lucra la crearea instrumentelor şi aplicarea lor pe proiecte concrete. Participanţii vor conştientiza valoarea elementelor care probează atingerea indicatorilor ce exprimă succesul unui proiect. Este un curs bazat foarte mult pe logică, în care sunt utilizate instrumente practice desprinse din realităţile româneşti. Participanţii vor descoperi criteriile care stau la baza construirii indicatorilor în special a celor calitativi şi subiectivi, precum şi tipurile de argumente pentru susţinerea elementelor de evaluare a proiectului.

Obiectivele cursului:

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

 • planifice procesul de evaluare a aplicaţiilor de finanţare: să estimeze şi planifice resursele şi costurile necesare evaluării, să coreleze propria planificare cu cerinţele impuse de finanţator, să gestioneze timpul;
 • cunoască şi analizeze aplicaţia de finanţare - potenţialul proiect atât din punct de vedere administrativ, cât şi tehnico-financiar:
 • stabilească modalitatea şi standardul de evaluare (identificarea obiectivelor şi priorităţilor finanţatorului, elaborarea metodologiei de evaluare, elaborarea manualului/ghidului de evaluare);
 • evalueze aplicaţia de finanţare - potenţialul proiect (identificarea metodelor specifice de evaluare, identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect, identificarea instrumentelor financiare şi legislative, completarea grilelor şi a raportului de evaluare, evaluarea indicatorilor economici, financiari, sociali şi de mediu legaţi de proiecte, evaluarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, a sustenabilităţii şi a altor documente incluse în dosarul de finanţare);
 • consemneze rezultatele evaluării aplicaţiilor de finanţare: grile de verificare administrativă şi a eligibilităţii, grile de evaluare tehnico-financiară, grile de evaluare strategică;
 • identifice şi să îşi asume anumite condiţii de integritate profesională (prezentarea codurilor deontologice, identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de aplicaţii de finanţare - potenţiale proiecte, cadrul legislativ, exemple de bună practică europene);
 • elaboreze şi să verifice o analiză cost-beneficiu.

Cursul se adresează:

 • consultanţi din domeniul managementului de proiect,
 • experţi din domeniul accesarii fondurilor europene,
 • specialişti în elaborarea şi scrierea de proiecte, 
 • funcţionari publici din administratia publică centrală şi locală,
 • specialişti din sectorul privat, 
 • alte persoane interesate de evaluarea proiectelor.

 Abilități și competențe:

 • Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor;
 • Pregătirea personală pentru evaluare;
 • Organizarea procesului de evaluare;
 • Evaluarea propunerii de proiect;
 • Validarea evaluării;
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte.

 Beneficii participanți:

 • interacţiunea cu un formator cu experienţă în domeniul evaluării de proiecte;
 • curs interactiv bazat în proporţie de 90% pe aplicatii practice şi exemple de situaţii reale;
 • utilizarea tehnicii mind map în planificare şi organizare, tehnică ce permite o vizualizare clară a tuturor paşilor pe care dvs. îi aveţi de urmat în cadrul procesului de evaluare;
 • acces la reţeaua wireless pe tot parcursul trainingului;
 • materiale de curs de cea mai bună calitate;
 • posibilitatea dezvoltării unor parteneriate ulterioare (un procent de peste 75% dintre participanţii la acest curs au păstrat nu numai legătura ci au şi identificat posibilităţi de colaborare între organizaţiile, companiile pe care le reprezentau, concretizându-le);
 • în urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Evaluator proiecte” , cod COR 241263, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Evaluator proiecte”

Tematica:

 • Analiza domeniului vizat de proiect şi a strategiilor existente;
 • Analiza relaţiei politică-program-proiect;
 • Analiza obiectivelor finanţatorului şi a regulilor de acordare a finanţării, analiza relevanţei proiectului pentru finanţator;
 • Analiza stakeholderilor şi shareholderilor (organizaţiilor şi a parteneriatelor);
 • Analiza activităţilor şi a implementării;
 • Analiza rezultatelor urmărite;
 • Analiza sustenabilităţii;
 • Analiza concordanţei cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională;
 • Analiza proceselor de achiziţii publice;
 • Analiza indicatorilor şi corelarea acestora cu ţintele stabilite în cadrul programului;
 • Analiza bugetului;
 • Analiza aplicaţiei de finanţare, în vederea dobândirii capacităţii de a stabili dacă proiectul este relevant pentru finanţarea aleasă:
  • Stabilirea modalităţii şi a standardelor de evaluare:
  • identificarea obiectivelor şi priorităţilor vizate de finanţator;
  • elaborarea metodologiei de evaluare;
  • analiza şi elaborarea manualului de evaluare.
  • Evaluarea aplicaţiei de finanţare, în vederea stabilirii unei metode de evaluare a proiectelor:
  • identificarea metodei de evaluare specifică;
  • identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect;
  • identificarea instrumentelor financiare;
  • identificarea instrumentelor legislative;
  • elaborarea de grile şi raport de evaluare.
  • Instrumente, metode şi grile de evaluare;
  • Organizarea vizitei de monitorizare;
  • Identificarea şi asumarea unor condiţii de integritate profesională, în vederea respectării unei conduite profesionale, precum şi a afilierii la o reţea / asociaţie naţională/ internaţională de profil:
   • identificarea de coduri deontologice ale profesiei;
   • asociaţii existente de evaluatori;
   • identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de proiecte, cadrul legislativ, participarea la comunităţile de bună practică europene.
   • Analiza cost-beneficiu; matrice de calcul a beneficiilor sociale, formule de calcul a beneficiilor financiare, Valoarea netă actualizată, Rata Internă de Rentabilitate, calculul ratei de actualizare, Analiza de senzitivitate;
   • Analiza conflictului de interese
   • Fraude şi nereguli în proiecte.

Metodologie:

 • metoda de învățare experiențială,
 • învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).
 • simularea‚ participanții vor fi puși în situații apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate.

Certificari obținute:

Certificat de Evaluator proiecte, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de Evaluator proiecte - cod COR 241263

CONDITII DE PARTICIPARE LA CURS: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

 

Taxa de participare: 600 lei/participant  (nu se percepe TVA)*

*Taxa de participare include toate costurile legate de suportul de curs, materialele de curs,  2 pauze de cafea şi  masa de prânz în cele 3 zile de curs, taxa de examen şi eliberare a certificatelor de absolvire.

Taxa se poate achita în două tranșe  (50% înainte de începerea cursului şi 50% înainte de examenul de absolvire).

Participaţii la alte cursuri marca Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10% din pretul cursului.

Oferim discounturi pentru grupuri mai mari de 3 persoane.

* REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ

 Cursul se va desfăşura în perioada planificată dacă se contituie o grupă de minim 10 persoane.

Data si locatie
Cere program personalizat: