fbpx Curs „Recrutarea şi selecţia personalului”, parte a programului „Analist Resurse Umane, autorizat ANC” - modul autonom | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs „Recrutarea şi selecţia personalului”, parte a programului „Analist Resurse Umane, autorizat ANC” - modul autonom

Categorie
Nivel
Incepator
Intermediar
Descriere

Dacă sunteţi interesaţi de o carieră în Resurse Umane sau de rafinarea cunoştinţelor dobândite în acest domeniu, cursul “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” vă este în mod special dedicat!

Vă aşteptăm alături de noi pentru a beneficia de un program intensiv de studiu şi practică fundamentat pe legislaţia muncii, pe rezultatele obţinute prin aplicarea actelor normative aflate în vigoare şi pe metode interactive de învăţare.

Lifelong Learning Solutions vă invită să participaţi - în Bucureşti - la cursul “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306”, autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (40/12567/30.12.2015).

 

Acest modul face parte din programul „Analist Resurse Umane, autorizat ANC” - https://www.learningnetwork.ro/eveniment/program-analist-resurse-umane-autorizat-anc-3-module-autonome/3907

 

Conţinutul cursului „Analist Resurse Umane” cuprinde 3 module a câte 15 ore şi fiecare dintre acestea poate fi parcurs în mod autonom.

Trainer certificat PCM®: Ane-Mary Ormenisan

 

Modulul II: Recrutarea şi selecţia personalului

Taxa de participare: 275 lei.

 

LocalitateaBucureşti. Locaţia va fi anunţată în timp util tuturor participanţilor înscrişi.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupaţia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R.333306” – Modul Recrutarea şi selecţia personalului”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidenţiate exclusiv competenţele profesionale dobândite prin parcurgerea modulului respectiv.

Tip curs: Open

Beneficii:

Absolvenţii cursului de perfecţionare în profesia de „Analist Resurse Umane” vor dobândi următoarele competenţe:

 • Gestionarea eficientă a sistemului relaţiilor de muncă în cadrul organizaţiei
 • Estimarea resurselor şi a cheltuielilor necesare derulării activităţilor de resurse umane
 • Organizarea şi administrarea bazei de date pentru evidenţa personalului
 • Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • Sistematizarea fluxului informaţional în organizaţie
 • Analizarea şi evaluarea posturilor
 • Gestionarea sistemului de motivare a personalului
 • Elaborarea sistemului de evaluare a performanţelor
 • Organizarea programelor de pregătire profesională a personalului
 • Planificarea dezvoltării carierei profesionale a angajaţilor în conformitate cu sistemul de promovare al organizaţiei
 • Planificarea necesarului de resurse umane pe specializări
 • Organizarea procesului de recrutare a personalului
 • Organizarea procesului de selecţie a personalului

Numărul de locuri disponibile: 14. Numărul minim de participanţi pentru deschiderea cursului: 6.

Documentele necesare pentru validarea înscrierii:

 • Copie scanată a Cărţii de identitate
 • Copie scanată a Certificatului de naştere
 • Copie scanată a Cerificatului de căsătorie, dacă este cazul
 • Copie scanată a celei mai recente Diplome de absolvire (minim studii medii)

Foarte important de reţinut:

 • În urma evaluării finale va fi emis certificatul de absolvire a formării pentru ocupaţia de „Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306”, în al cărui supliment descriptiv vor fi specificate competenţele dobândite pe durata cursului.
 • Certificatul de absolvire se va elibera în conformitate cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată şi în baza Autorizaţiei cu Seria B, Nr.0009697/30.12.2015 emisă pentru Lifelong Learning Solutions s.r.l. de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)
 • În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile
 • Certificatele de calificare profesionala şi de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Educaţiei Naţionale şi au regimul actelor de studii.
  În Art. 47 din O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată se prevede că: “societăţile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”
 • Atât suportul de curs în integralitatea sa, cât şi materialele suplimentare oferite spre studiu constituie proprietatea exclusivă a Lifelong Learning Solutions s.r.l. şi sunt protejate prin Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Cerere curs inhouse