Mergi la conţinutul principal

Conflict Management - Dynamic Learning

Trainer
Categorie
Business & Management
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
E-Learning / Curs Online
Curs In House
Nivel
Intermediar
Avansat
Data si locatie
-
Conflict Management
Online
280 EUR


Cursul Conflict Management face parte din programul pentru dezvoltarea competențelor de leadership Next Level Leadership. Programul este proiectat pentru Lideri de echipă care participă la Next Level Leadership.

Scopul cursului

Organizația trebuie privită ca un “organism” nu ca un “mecanism“;  factorul uman are o importanță cel puțin la fel de mare ca și cel tehnologic. Acest curs se adresează persoanelor care au nevoie să rezolve conflicte ce apar în mod natural sau artificial în cadrul echipei și pentru a utiliza efectele benefice ale conflictelor pentru maximizarea eficienței, prin cooperare.

 

Beneficii pentru participanți:

 • Programul Conflict Management oferă soluții pentru gestionarea situațiilor de criză, prin furnizarea de metode pentru construirea unui climat deschis și armonios
 • Conștientizarea problemelor care apar și a reacțiilor umane în cazul declanșării conflictelor și principii fundamentale ce le generează
 • Ȋmpărtăşirea unei viziuni comune – angajament şi cooperare – mobilizarea pe obiectivele comune
 •  Să conştientizeze rolulul fiecărui membru/echipe ȋn tabloul de ansamblu
 • Coordonarea şi comunicarea ȋntre membrii echipei – furnizarea de feedback constructiv şi eficient; ascultare activă şi selectivă ȋn relaţia cu ceilalţi
 • Să ofere soluții concrete de rezolvare, mediere si negociere a situațiilor conlictuale

 

Competențe dezvoltate de participanții la curs:

 • Conștientizarea problemelor care apar și a reacțiilor umane în cazul declanșării conflictelor
 • Înțelegerea diferențelor dintre conflicte benefice și conflicte disfuncționale
 • Identificarea stilurilor personale de abordare a conflictelor
 • Analizarea propriei poziții în conflictele cu colegii de pe diverse niveluri ierarhice
 • Insușirea unui model practic de diagnoză a unei situații de conflict ( se va lucra pe conflicte     concrete din activitatea fiecărui participant la curs)
 • Evaluarea progreselor și capitalizarea experiențelor după fiecare conflict / situație rezolvată
 • Însușirea unor modele concrete de analiză si rezolvare a conflictelor
 • Însușirea unor tehnici de negociere și mediere a conflictelor
 • Îmbunătațirea competențelor de comunicare in vederea gestionării eficiente a conflictelor

 

PROGRAMA DETALIATA

CONFLICT MANAGEMENT - GESTIONAREA CONFLICTELOR

NATURA ȘI TIPOLOGIA CONFLICTULUI ÎN ORGANIZAȚII

 • Tipuri de conflicte:  benefic versus disfuncțional
 • Rolul conflictelor – beneficiile și efectele negative
 • Surse și cauze ale conflictului la locul de muncă

ANALIZA CONFLICTELOR

 • Elementele analizei conflictului
 • Colectarea de informaţii în vederea analizei conflictului
 • Surse și cauze ale conflictului la locul de muncă
 • Selectarea cadrului adecvat pentru efectuarea analizei conflictului

PĂRȚILE  IMPLICATE ÎN CONFLICT

 • Trasarea conflictului – relaţiile dintre actori
 • Trasarea nevoilor/intereselor şi temerilor
 • Metoda triunghiul ABC al conflictelor
 • Pilonii triunghiului întors – model Jean şi Hildegaard Goss-Mayr
 • Analiza tendinţelor – comportamentul părţilor terţe

CADRUL PENTRU TRANSFORMAREA CONFLICTELOR

 • Operarea cu etape şi procese
 • Diagrama evoluției conflictelor și aplicabilitatea practică a acesteia
 • Înțelegerea poziției proprii în conflictele cu colegii de pe diverse niveluri ierarhice
 • Definirea rolurilor personale în ceea ce priveşte transformarea conflictelor
 • Stiluri personale de abordare a conflictelor și utilizarea în funcție de situație a acestora
 • Formularea de opţiuni pentru intervenţii

COMUNICAREA CA METODA DE PREVENIRE A CONFLICTELOR

 • Comunicarea eficientă ca mijloc de rezolvare a conflictelor
 • Calea spre dialog – facilitarea soluţionării conflictelor
 • Folosirea empatiei și asertivității pentru evitarea confruntărilor
 • Importanța și relevanța feedback-ului în prevenirea conflictelor

REZOLVAREA CONFLICTELOR

 • Reconcilierea si dilemele reconcilierii
 • Soluții bazate pe tipurile de putere pentru gestionarea conflictelor
 • Tehnica Icebergului
 • Negocierea conflictelor
 • Medierea conflictelor
 • Tipologii de manageri și colegi cu comportament conflictual și modalități de abordare a acestora

 

Tariful include:

 • livrare curs 09 - 17;
 • suport de curs, materiale, diplomă de participare
Data si locatie
-
Conflict Management
Online
280 EUR