Mergi la conţinutul principal

Egalitate de șanse

Categorie
Resurse Umane
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Data si locatie
Cere program personalizat:

 Contextul internaţional, european şi naţional în domeniul egalităţii de şanse
√    Legea 178/2018 
pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
√    Legea 234/2018 pentru completarea Legii 202/2002 (hărţuirea, hărţuirea sexuală şi hărţuirea psihologică la locul de muncă)
√    Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
√    De ce formare profesională în privinţa egalităţii de şanse
√    Discriminarea şi hărţuirea 
√    Egalitatea de şanse şi de tratament în domeniul muncii
√    Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
√    Egalitatea de şanse în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
√    Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie
√    Egalitatea privind accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi
√    Atribuţiile persoanei desemnate cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament/ expertului/ tehnicianului în egalitatea de şanse
√    Formarea unei culturi organizaţionale privind combaterea discriminării, hărţuirii, hărţuirii sexuale şi hărţuirii psihologice la locul de muncă şi pentru promovarea unui tratament egal
√    Colaborarea managementului organizaţiei cu sindicatele pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament
√    Eliminarea discriminării la locul de muncă printr-un management al resurselor umane adecvat
√    Modul de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex. Sarcina probei. Despăgubiri
√    Prezentarea Agenţiei Naţionale pntru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a Comisiei Naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
√    Controlul asupra aplicării prevederilor legislative în domeniul egalităţii de şanse. Obligaţiile reprezentanţilor legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului
√    Sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale privind egalitatea de şanse şi combaterea discriminării

√    Aspecte practice: elaborarea Planului de egalitate de şanse în cadrul organizaţiei
√    Aspecte practice: stereotipuri în relaţiile de muncă

Exemple de bune practici la nivel european

Data si locatie
Cere program personalizat: