fbpx ELECTROPNEUMATICA INDUSTRIALĂ | Learning Network Mergi la conţinutul principal

ELECTROPNEUMATICA INDUSTRIALĂ

Categorie
Descriere

Cursul este destinat muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor implicați în activități de montaj, exploatare și întreținere instalații cu aer comprimat industriale și este orientat, cu precădere, către aspectele practice ale utilizării echipamentelor pneumatice și electropneumatice de acționare și automatizare, cu exemplificări din gama de produse SMC.

Obiective CURS ELECTROPNEUMATICA INDUSTRIALĂ

Participanții la acest curs vor dobândi cunoștințele şi abilitățile practice necesare pentru:

 • familiarizarea cu noțiunile de bază şi problemele specifice sistemelor electropneumatice;
 • interpretarea simbolurilor grafice şi documentației tehnice de referință;
 • reprezentarea ciclurilor secvențiale de funcționare prin diagrame și ciclograme;
 • înțelegerea construcției, funcţionării şi utilizării corecte a componentelor de bază din
 • structura sistemelor electropneumatice de acţionare şi comandă
 • alegerea componentelor sistemului în funcție de cerințele aplicației;
 • controlul și reglarea parametrilor funcționali;
 • montarea, utilizarea şi întreținerea instalațiilor industriale cu aer comprimat în condiţii de maximă siguranţă și eficiență; • utilizarea echipamentelor didactice, alegerea şi conectarea componentelor pentru realizarea unor circuite tipice cu acționare pneumatică și comandă electrică; • realizarea de aplicații practice cu echipamente industriale pe baza unor teme date.

Tematică CURS ELECTROPNEUMATICA INDUSTRIALĂ

1. Structura şi componența instalațiilor electropneumatice – avantaje, dezavantaje, domenii de utilizare.
2. Actuatori pneumatici și electrici liniari și rotativi - construcție, funcţionare, simbolizare, parametrii tehnico-funcţionali.

3. Electrodistribuitoare discrete şi proporționale

 • Electrodistribuitoare pneumatice principale şi auxiliare (pilot): construcție, funcţionare,
 • simbolizare, parametrii tehnico-funcţionali, montaj;
 • Comanda directă şi indirectă (pilotată). Pilotarea internă şi externă;
 • Baterii de electrodistribuitoare. Baterii cu interfață serială;
 • Electrodistribuitoare proporționale.

4.Regulatoare de presiune proporționale electropneumatice - construcție, funcţionare, simbolizare, parametrii tehnico-funcţionali.

 1. Senzori pentru circuitele electropneumatice: de poziţie, de presiune, de debit;

 2. Scheme electropneumatice – reguli de bază, simbolizare;

 3. Circuite de bază cu relee. Aplicații;

 4. Logica de conectare pentru comanda cu automate programabile (PLC);

 5. Lucrări practice cu echipamente didactice SMC, pe baza unor teme date.

Tematica poate fi completată cu alte subiecte de interes pentru participanți sau adaptată la cerințele clientului.
Perioada și programul zilnic pentru desfășurarea cursului se stabilesc de comun acord.

Cerere curs inhouse