Mergi la conţinutul principal

IFRS 2018

Categorie
Finante
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Nivel
Intermediar
Avansat
Data si locatie
Cere program personalizat:

Tendinţe globale în raportarea financiară
Planificarea activităţii de retratare a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor Contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr 1802/2014
Mod de organizare a activităţii
Etapele de urmat în vederea retratării informaţiilor
Situaţia de deschidere a poziţiei financiare în conformitate cu IFRS

Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
IAS 1    Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor financiare
IAS 2    Stocuri – Retratare solduri şi mod de evaluare a stocurilor
IFRS 10    Situaţii financiare consolidate. Aplicarea IFRS în România

Contabilitatea imobilizărilor:
IAS 16    Imobilizări corporale
IAS 38    Imobilizări necorporale
IAS 40    Investiţii imobiliare
IAS 20    Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
IAS 23    Costurile îndatorării
IAS 36    Deprecierea activelor
IFRS 5    Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte
IAS 37    Provizioane, datorii contingente si active contingente 
IAS 10    Evenimente ulterioare perioadei de raportare

IFRS 2    Plata pe baza de acţiuni
IFRS 9    Instrumente financiare 

Recunoaşterea veniturilor:
IFRS 15 Venituri din contractele încheiate cu clienţii  
IFRS 16    Contractele de leasing: noul concept de leasing, exemple practice 
IAS 17    Contracte de leasing 
IAS 8    Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori 
IAS 7    Situatia fluxurilor de trezorerie 
IAS 12    Impozitul  pe profit  
IAS 19    Beneficiile angajaţilor 
IAS 21    Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 

Mod de recunoaştere şi capitalizare
IAS 24    Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate 
IAS 33    Rezultatul pe acţiune 
IAS 34    Raportarea financiară interimară 

Data si locatie
Cere program personalizat: