Mergi la conţinutul principal

LEGISLAȚIA MUNCII 2018. CODUL MUNCII SALARIZARE. LITIGII

Categorie
Resurse Umane
Durata
2 zile
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Nivel
Intermediar
Data si locatie
Data de desfășurare a acestui curs (program) a trecut! Pentru a vă ajuta să găsim un curs (program) de care aveți nevoie, vă rog să ne contactați:

Compartimentului/ departamentului resurse umane, evidenţa muncii; angajatorilor; organizaţiilor sindicale şi patronale, managerilor, agenţilor economici şi deopotrivă instituţiilor publice

Noutăţile legislative
√    Modificarea Codului muncii prin Legea nr. 88/2018 în vigoare din 13.04.2018. Controlul efectuat de inspectorul de muncă. Efecte. Legea 86/2018, HG 80/2018, OUG 18/2018
√    Telemunca. Cum să folosim contractul de telemuncă în activitatea de zi cu zi? (Legea 81/2018)
√    Modificări substanţiale de ultimă oră aduse Codului Muncii prin intrarea în vigoare a OUG 53/2017, OUG 79/2017, OUG 82/2017 precum şi HG 905/2017 (REVISAL), HG 924/2017
√    Legea zilierilor
√    OUG nr 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: analiza de impact. Declarația M500
√    Impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale
√    Declararea veniturilor salariale și extra-salariale
√    Contractul de muncă cu fracţiune de normă
√    Aspecte referitoare la prevederile legislative aplicabile contribuțiilor sociale obligatorii
√    Modificări REVISAL aduse de HG 905/2017. Noi reguli de completare
Încetarea contractului individual de muncă în diferite cazuri de pensionare
Motivarea salariaților

Contractul civil versus contractul de muncă
Managementul riscurilor în raporturile juridice de muncă
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii

Comunicarea deciziilor manageriale
Suspendarea contractului individual de muncă
Efectele suspendării contractului de muncă asupra procedurii disciplinare. Răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională şi penală
Aspecte practice controversate legate de REVISAL
Dezbateri privind Registrul general de evidență a salariaților
Obligaţii ale angajatorului ce decurg din legislaţia specifică care reglementează REVISAL
Obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din REVISAL
Implicații ale Regulamentului General de Protecția Datelor asupra raporturilor de muncă
Jurisprudenţa în materie de concediere
Noi aspecte privind Legea Dialogului Social

Data si locatie
Data de desfășurare a acestui curs (program) a trecut! Pentru a vă ajuta să găsim un curs (program) de care aveți nevoie, vă rog să ne contactați: