Mergi la conţinutul principal

Modelarea și îmbunătățirea proceselor de business utilizând ADONIS CE

Descriere

Analizaţi-vă organizația și propuneți îmbunătățirea proceselor de lucru!
În acest curs veţi învăţa să modelaţi procesele de business și a resurselor utilizate, aşa cum sunt ele în mod curent ordonate, să evaluaţi calitatea acestora şi cum să colaboraţi cu stakeholderii pentru a găsi variante de îmbunătăţire. Toate acestea le veți realiza utilizând un instrument de modelare complex, care vă va da posibilitatea să puneți în evidență diverse perspective (macro, micro) ale organizației, să plasați resurse umane în diverse roluri, să investigați alte tipuri de resurse utilzate (materiale, informaționale în cadrul proceselor), să faceți simulări pentru a înțelege mai bine utilizarea judicioasă a acestora.

Cursul debutează cu o prezentare a rolurilor şi responsabilităţilor unui business analist şi a procesului de analiză a sistemelor de business, inclusiv cum se determină sănătatea unui sistem de business. Veţi învăţa cum să identificaţi procese de business care ar putea fi modernizate.

Veți învăța apoi să stăpâniţi procesul comunicării cu stakeholderii ca să aveţi o idee clară asupra nevoilor lor procesuale şi asupra percepţiilor pe care aceştia le au relativ la o problemă sau orientarea activității către un nou obiectiv. Prin folosirea diferitelor tehnici de modelare (exemplificate în aplicația software ADONIS CE) veţi ajunge să exploraţi diferitele faţete ale procesului de business, să identificaţi cea mai eficientă soluţie de îmbunătățire pentru un proces şi să definiţi în mod clar statusul viitor al acestuia. Odată definite noile procese, veţi învăţa cum să puneți în evidență diferențele (prin simulare), să comunicaţi celorlalți schimbările realizate, să câştigaţi sprijinul organizaţional pentru concretizarea acestor schimbări şi să planificaţi un proiect de schimbare de succes

Ce veți învăța

 • Perspective ale organizației (modelul motivațional, de proces, organzațional, de reguli organizaționale). Modelare macro folosind ADONIS CE
 • Despre calitatea proceselor de business;
 • Identificarea proceselor de business necesar a fi analizate şi posibil a fi îmbunătăţite;
 • Definirea „procesului de analiză și îmbunătățire” şi responsabilităţile unui analist de business;
 • Determinarea momentului în care o echipă de acţiune (process action team – PAT) trebuie chemată.; 
 • Identificarea tuturor stakeholderilor implicaţi în procesele de business;
 • Alegerea tehnicii (tehnicilor) potrivite pentru colectarea informaţiilor pentru fiecare tip de stakeholder;
 • Pregătirea şi îndeplinirea activităţilor privind colectarea informaţiilor;
 • Furnizarea de feedback stakeholderilor cu scopul de a verifica şi câştiga informaţii suplimentare;
 • Definirea scopului și obiectivelor unui proces de business;
 • Stabilirea modalităţii prin care se va măsura eficienţa și eficacitatea unui proces de business; KPIs folosind ADONISCE
 • Folosirea unei varietăţi de metode pentru a modela un proces de business şi resursele sale (AS IS) – in ADONIS CE
 • Realizarea unei analize de tip cauză – efect asupra problemelor generate de un proces de business; Analiza de risc in ADONIS CE
 • Enumerarea unor opţiuni pentru îmbunătăţirea unui proces de business;
 • Modelarea procesului în starea îmbunătățită (TO BE) – in ADONIS CE
 • Realizarea unui Business Case complet pentru îmbunătăţirea procesului de business; Simulare in ADONIS CE
 • Obţinerea acordului stakeholderilor;
 • Planificarea unui proiect pentru îmbunătăţirea procesului;
 • Analizarea rezultatelor unui proiect pentru îmbunătăţirea procesului.

Recomandări de participare
Cursul se adresează oricărei persoane dornice de a învăța modelarea proceselor de business si îmbunătățirea acestora, colaborarea cu stakeholderii în vederea unei soluții optime.

Este necesară prezența cu un laptop și posibilitatea de instalare pe acesta a unei aplicații software (ADONIS-CE) free, utilizând baza de date MS SQL Server 2008 EE

Conținut curs
1.Perspective în analiza organizațională

 • Motivații de business (obiective)
 • Organizare
 • Procese
 • Reguli

2. Definirea noţiunii de calitate a procesului de business

 • Oameni;
 • Procese;
 • Instrumente;
 • Intrări/materii prime.

3. Alegerea unui proces de afaceri pentru a fi analizat

 • Perspectiva macro: procese primare, secundare, terțiare; modelare macro
 • Perspectiva micro

4. Înţelegerea procesului de analiză de business a proceselor (Business Process Analysis)

 • Definirea BPA;
 • Procesul BPA și îmbunătățire;
 • Rolul specialistului în business analysis.

5. Carta inițiativei de îmbunătățire și identificarea stakeholderilor implicaţi în procesul de business
6. Alegerea tehnicilor de culegere a informaţiilor, execuție

 • Pregătire;
 • Executare;
 • Feedback & validare

7. Documentarea procesului de stabilire a scopului şi mărimilor

 • Executarea analizei GQM;

8. Modelarea procesului în desfăşurare (AsIs)

 • Modelul ETVX;
 • Analiza SIPOC;
 • Folosirea diagramelor de proces utilizând standardul BPMN;
 • Înțelegerea rolurilor resurselor umane utilizate: RACI
 • Modelarea resurselor materiale (echipamente, etc) și informaționale utilizate (documente, aplicații IT, cazuri de utilizare (use cases)).

10. Identificarea cauzelor problemelor

 • Analiza cauzală Fishbone (Ishikawa).
 • Analiza Pareto

11. Determinarea alternativelor de îmbunătăţire ale procesului

 • Soluții de îmbunătățire
 • Modelarea procesului îmbunătăţit (TO BE).
 • Tabelul STP (Situation-Target-Proposal)

12. Realizarea unui raport argumentativ (Business Case) în favoarea îmbunătăţirii procesului

 • Simulare AS IS vs TO BE

13. Planificarea implementării

 • Livrabile specifice și activități, resurse

Exerciții practice

 • Modelarea macro la nivel organizatiefolosind ADONIS CE
 • Alegerea unui proces de business.
 • Realizarea unei carte în miniatură pentru unproiectul de îmbunătățire;
 • Realizarea unei analize a stakeholderilor
 • Trasarea unei diagrame privind relaţiile dinorganizaţie utilizănd ADONIS CE;
 • Identificarea unor metode de culegere a informaţiilor potrivite situației;
 • Pregătirea interviului si intervievarea stakeholderilor;
 • Documentarea informaţiilor adunate;
 • Realizarea şi documentarea unei analize GQM pentru procesul ales;
 • Actualizarea informaţiilor legate de proces;
 • Modelarea ETVX;
 • Utilizarea metodei SIPOC;
 • Trasarea unei scheme a procesului (cu activități, resurse) folosind ADONIS CE
 • Proiectarea KPIs folosind ADONIS CE
 • Realizarea analizei cauzale;
 • Folosirea metodei STP pentru depistarea  opţiunilor de îmbunătăţire;
 • Modelarea procesului îmbunătăţit utilizând ADONIS CE
 • Analiză de risc folosind ADONIS CE
 • Simulare folosind ADONIS CE
 • Pregătirea propunerii de îmbunătăţire proces.
 • Pregătirea unui pentru îmbunătăţirea procesului;
 • Furnizarea de feedback pentru procesul BPA

Data: 17 - 19 decembrie

Taxa de participare: 450 Euro + TVA

Cerere curs inhouse