fbpx Tehnici de vânzare cu NLP, Dynamic Learning | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Tehnici de vânzare cu NLP, Dynamic Learning

Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

 

Abordarea seminariilor
Abordarea seminariilor de instruire se bazează pe metoda consultativă de concepere, design și implementare. Conținutul sesiunii este creat de așa natură astfel încât să răspundă 100% nevoilor participanților. 

Procesul de realizare a conceptului de curs se bazează pe relația dintre consultant și organizația client. În prima etapă de dezvoltare sau etapa Analizei Nevoilor de Training se culeg informații și observații directe legate de viitorii participanți. În a doua etapă se construiește structura seminarului, conținutul informațional, se aleg metodele și tehnicile de învățare pe baza acestor informații. În etapa preliminară se realizează suportul de curs și implementarea propriu-zisă. La finalul sesiunii de instruire procesul este urmat de o sesiune complementară de Follow-Up sau Training Intervention menită să mărească gradul de retenție a informațiilor, conceptelor și abordărilor prezentate.

Scurtă descriere a programului
Înainte de demararea sesiunii de instruire propriu-zisă, va avea loc etapa de analiză a situației existente în ceea ce privește competența individuală a membrilor echipei, identificarea potențialelor puncte forte, precum și a provocărilor.

Programul este construit de așa natură încât să acopere ariile necesare interacțiunii pozitive cu clienții organizației și anume: abilitățile vânzătorului de servicii, diferența dintre tehnici de vânzare și negociere, dintre abilitățile de gestiune de cont și consultant intern. Procesul de fixare a conceptelor teoretice este sprijinit de gradul ridicat de practică al programului astfel încât tranziția de la aspectul teoretic la practica zilnică să se realizeze cu ușurință și maximum de impact.  

În cadrul sesiunilor de instruire se va pune accentul pe nevoia participanților de a identifica o serie de bune practici adaptate la realitatea zilnică menite să cultive și să dezvolte un concept unitar de Tehnici de Vânzare cu NLP.
Instrumentele prezentate în cadrul programului vin să completeze practica zilnică a participanților în procesul de relaționare, asistându-i în identificarea și depăsirea barierelor ce pot apărea în calea unei înțelegeri complete a situațiilor experimentate în relația cu clienții.

Instrumente și tehnici utilizate în procesul de învățare;

Seminarul conține o serie de tehnici și instrumente menite să sporească gradul de interactivitate între participanți. La finalul acestui eveniment, aceștia vor putea elabora un set de bune practici specifice procesului de vânzare, menit să sprijine demersul organizației în instruirea unei echipe profesioniste, cu rezultate optime.

 • Exerciții individuale și de grup – menite să sporească gradul de implicare și interactivitate în rândul participanților pe temele seminarului
 • Studii de caz – vin să creeze mediul propice procesului de corelare a conceptelor teoretice cu practică zilnică
 • Prezentări interactive – bazate pe experiența participanților
 • Chestionare 
 • Filme de training – specifice vânzării consultative, negocierii și gestiunii clientului
 • Jocuri de rol – punerea în practică a conceptelor și temelor abordate, menite să evidențieze gradul de aplicabilitate al acestora în activitatea zilnică
 • Studii de caz – explorarea în amănunt a situațiilor concrete cu care se confruntă participanții în realitatea lor zilnică.

Obiectivele programului

La finalul sesiunii participanții vor putea să: 

 • să comunice profesionist, să gestioneze comunicarea de business cu clienții
 • să capteze interesul și să  construiască pas cu pas pe nevoile clientului 
 • înțeleagă vânzarea 
 • aplice tehnici NLP de identificare nevoi, încurajeze clientul să-și exprime nevoile,  motivele acestora 
 • promoveze serviciile oferite integrându-le într-un pachet, subliniind beneficiile de proiect și de detaliu
 • recunoască stări sau paternuri și să le trateze eficient
 • aplice eficient metode și tehnici de persuasiune. 

Agenda programului

Tehnici de vânzare cu NLP
Seminarul vine în întâmpinarea așteptărilor participanților cu o serie de instrumente, metode și tehnici pragmatice de creare și menținere a relațiilor constructive și eficiente cu clienții organizației. 

Agenda:
I. Tipuri de Vânzare
II. Structura procesului de vânzare
III. Ciclul de viață al clientului și Legile Influențării
IV. Tehnici de abordare a partenerului: Calibrare și Raport
V.  Identificarea nevoilor: Sisteme de Reprezentare Senzorială
VI. Pregatirea pentru prezentare; Modele de Limbaj Hipnotic
VII. Prezentare și reacții: Disonanța cognitivă
VIII. Anticiparea și tratarea obiecțiilor; Recadrarea
IX.   Reguli pentru negociere și finalizare: Future Passing, Comori din trecut etc. 

Data: 13 noiembrie
Tariful pentru acest program este de 170 Euro + TVA/participant.

Tariful include:

 • livrarea cursului o zi, program 9.00-17.00
 • suport de curs și materiale de lucru
 • diplomă de participare la curs
 • pauza de prânz și pauze de cafea

Cursul poate fi personalizat si sustinut in-house.

Etichete
Data si locatie
Cere program personalizat: