fbpx Bonificaţiile pe care le pot primi salariaţii: Care sunt şi ce trebuie să ştim despre ele (I) | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Bonificaţiile pe care le pot primi salariaţii: Care sunt şi ce trebuie să ştim despre ele (I)

Reprezintă forme de bonificaţii:

1. primele de merit;
2. tichetele masă;
3. participarea angajaţilor la profit;
4. tichete cadou şi tichete creşă;
5. al 13-lea salariu;
6. prima de vacanţă;
7. prima de sărbători;
8. alte bonusuri.
1. Primele de merit
Primele de merit nu sunt ceva nou. Angajaţii eficienţi au fost răsplătiţi pentru eforturile lor sub diverse forme inclusiv în legislaţia dinainte de Revoluţie (gradaţii de merit).
Bugetarii au dreptul la premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget.
Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
2. Tichetele de masă
Legea nr. 142/1998 prevede că fiecare persoană care primeşte tichete de masă să achiziţioneze produse alimentare în valoare de maximum două tichete pe zi. Începând cu data de 1 mai 2013, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei, iar din luna februarie 2014 pot fi acordate şi în format electronic.
Tichetele de masă sunt asimilate veniturilor salariale, conform legislaţiei fiscale în vigoare, astfel încât ele sunt supuseimpozitului pe venit. Chiar dacă costul de achiziţie al acestor tichete este suportat de către angajator, impozitul pe venit este plătit de către salariat, acesta fiind reţinut, la fel ca celelalte obligaţii de plată, din salariu.
3. Participarea angajaţilor la profit
În acord cu prevederile art. 1 lit. e) din OG nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă.
Anterior era prevazută această obligaţie, conform art. 43 alin. 2 lit. a din fostul contract colectiv de muncă unic la nivel naţional 2007-2010: „cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de până la 10% în cazul societăţilor comerciale şi de până la 5% în cazul regiilor autonome”.
Citeste continuarea articolului scris de Denisa Patrascu pe LegeStart.ro!
Categorie

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a... vezi profilul complet

Adaugă comentariu nou

Text simplu

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
  • Adresele Web și E-mail sunt transformate automat în legături.