fbpx Salariul – reţineri şi neplată. Ce trebuie să ştim dacă ne aflăm în aceste situaţii? | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Salariul – reţineri şi neplată. Ce trebuie să ştim dacă ne aflăm în aceste situaţii?

Salariul, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Acesta se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul de muncă sau în regulamentul intern al angajatorului.

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și orice alte adaosuri și legea permite ca plata acestuia să se facă și prin virament bancar. Orice întârziere nejusitificată a plății salariului poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată și orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariat. Aceste state de plată împreună cu orice alte documente justificative se păstrează și se arhivează de angajator în aceleași condiții și termeni ca pentru actele contabile, în conformitate cu prevederile legale.

REŢINERILE SALARIALE

Nicio reținere salarială nu poate fi operată decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege. În special, reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Atunci când sunt mai mulți creditori, se va aplica următoarea ordine:

- Obligațiile de întreținere;
- Contribuțiile și impozitele datorate către stat;
- Daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;
- Acoperirea altor datorii.

În plus, chiar și în cazul existenței unei hotărâri judecătorești, reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net.

NEPLATA SALARIULUI

(...)

Citeste continuarea articolului scris de Catalina Cibotariu pe LegeStart.ro!

Categorie

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: [email protected]

Adaugă comentariu nou

Text simplu

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
  • Adresele Web și E-mail sunt transformate automat în legături.