fbpx CURS ACREDITAT ANC – EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE | Learning Network Mergi la conţinutul principal

CURS ACREDITAT ANC – EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

Trainer
Categorie
Learning & Development
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

De ce acum un curs de Expert Achiziții Publice?

Procesul de achiziţii publice este unul dinamic, în permanentă modificare şi completare.

Astfel, actul normativ primar, OUG 34/2006 a fost modificat şi completat prin Legea 193/2013 cu intrare în vigoare de la 1 iulie 2013.

Modificările introduse nu sunt, însă, singurele noutăţi.

Astfel, începând cu mijlocul lunii iunie, asistăm şi la publicarea Instrucţiunii nr. 1/2013 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin.2, lit. d) şi art. 188 alin.3, lit. c) din OUG 34/2006.  Instrucţiunea are ca scop clarificarea manierei în care orice autoritate contractantă are obligaţia de a stabili cerinţele minime de calificare cu privire la capacitatea tehnico-profesională a candidaţilor /ofertanţilor  referitoare la personalul responsabil de îndeplinirea unui contract de achiziţie publică.

În egală măsură, ANRMAP are în dezbatere publică pe site-ul său un proiect de Instrucţiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din OUG 34/2006.

Totodată, instituţia reglementatoare a emis Notificarea în vedera aplicării prevederilor art. 28 alin. 7 și art. 29 alin. 21 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Astfel, această notificare are ca scop îndrumarea autorităților contractante în ceea ce privește modalitatea de stabilire a nivelurilor cerințelor de calificare și de evaluare a ofertelor atunci când se aplică prevederile articolelor menționate mai sus.

În egală măsură, printr-un Ordin comun, respectiv 543/2013, a fost adoptat Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice.

Cursul “Expert achiziții publice” este un curs acreditat de statul român și recunoscut în Uniunea Europeană.  Participând la  Cursul “Expert achiziții publice” veţi înţelege mecanismele de funcţionare ale domeniului achizițiilor publice, veţi primi trucuri de gestionare a unei licitații şi a dificultăţilor pe care le întâmpinaţi.

Cursul “Expert achiziții publice” (cod COR 214946, cod COR vechi 241940) este un curs de perfecţionare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentruocupația de Expert Achiziții Publice (cod COR 214946, cod COR vechi 241940). Obținerea certificării va da dreptul absolvenților de a practica meseria de Expert Achiziții Publice. Cursul are un pronunțat caracter practic și se adresează deopotrivă ofertanților și compartimentelor interne specializate ale autorităților contractante.

Condiții de participareSTUDII SUPERIOARE

BENEFICII:

Modul în care este gândit cursul permite formarea de grupe de lucru ad-hoc: ofertanți și autorități contractante. Dialogul deschis dintre acestea, moderat de lector, permite cunoașterea reciprocă, simultană a principalelor problematici întâmpinate de cele două părți implicate într-o procedură de achiziție publică.

Cursul își propune să ofere soluții, să explice, să dezbată și să aplice practic aspecte teoretice din domeniul achizițiilor publice.

GRUP ŢINTĂ:

Pentru autoritățile contractante cursul propune participanților:

 • modalități de  planificare eficientă și de alocare mai bună a resurselor;
 • soluții pentru optimizarea planurilor de achiziții și realizarea acestora potrivit necesităților întocmai și la timp;
 • soluții de concepere a unor documentații de atribuire corecte, proporționate, neanulabile;
 • soluții de analiză și evaluare sau interpretare a ofertelor prezentate de participanții la procedurile organizate;
 • modalități de comunicare cu ofertanții. Cum, când și cât se comunică;
 • componența și constituirea dosarului de achiziție publică.

Pentru participanții din poziția de ofertanți ne propunem:

Abordarea segmentului achizițiilor publice din prisma dezvoltării, perfecționării sau inițierii acestora ca palier de vânzări în companiile de origine:

 • prin prezentarea resurselor și beneficiilor directe și imediate ale sistemului electronic e-licitatie.ro;
 • prin tehnici de studiere a documentațiilor de atribuire;
 • prin logica întocmirii unei oferte corecte și competitive;
 • prin susținerea acesteia pe tot parcursul evaluării sale;
 • prin prezentarea tehnicilor de atragere a unui contract, indiferent de decizia comunicată de către autoritatea contractantă.

Deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de  anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

SUBIECTE ABORDATE:

Legislația relevantă pentru domeniul achizițiilor publice:

 • Domeniul de aplicare al OUG 34/2006;
 • Principiile procedurii de achiziție publică;
 • Planificarea procedurilor de achiziție publică;
 • Etapele procedurilor de achiziție publică;
 • Proceduri de achiziție publică – reguli și excepții;
 • Reguli de publicitate a procedurilor;
 • Modalități speciale de atribuire – acordul cadru;
 • Modalități de atribuire prin mijloace electronice;
 • Proceduri on-line vs. Proceduri off-line;
 • Soluționarea litigiilor;
 • Analiză spețe CNSC propuse de lector și de participanți;
 • Sancțiuni prevăzute de OUG 34/2006;
 • Concluzii. Întrebări și răspunsuri.

METODA DE LUCRU

Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este de 70% aplicații practice și 30% teoretice. Dintre metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

Taxa de participare/ÎNSCRIERE

 1. Valoare investiţie. Taxa standard de participare este 1190 lei. Dacă vă înscrieți și achitați taxa până la data de 22 mai 2014, veți beneficia de prețul special de 890 lei.
 2. Dacă dumneavoastră, ca şi companie doriţi să înscrieţi 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 RON/persoană.
 3. Dacă aţi mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficiaţi automat de discountul de client vechi de 100 RON.

Discounturile nu se cumuleaza!

CERTIFICARE CURS

La absolvirea cursului se obţine dubla certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Training. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

2. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Expert achiziții publice” eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice . Pentru susţinerea examenului, participanţii trebuie să aibă STUDII SUPERIOARE FINALIZATE. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei de Expert achiziții publice.

Un supliment Europass la Ceritificatul profesional. Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile conţinute în certificatele de competență profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă ţară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

DESPRE EXAMENUL DE CERTIFICARE

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC și Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training a fost de 100%. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite va putea fi ridicat de la sediul Extreme Training în termen de aproximativ o lună.

Trainingul va avea loc în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 61, etaj 1, sala 11, sector 1 (în incinta Casei de Cultură a Studenţilor).

 

Data si locatie
Cere program personalizat:
?