fbpx CURS ACREDITAT ANC – FORMATOR (Bucuresti) | Learning Network Mergi la conţinutul principal

CURS ACREDITAT ANC – FORMATOR (Bucuresti)

Trainer
Categorie
Learning & Development
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

 

Acest curs a fost programat la data de 19 mai, 2014. Pentru a participa la un curs cu aceeași temă, recomandat de către platforma Learning Network, avem 2 alternative:

www.learningnetwork.ro/eveniment/curs-formator-autorizat-anc-cluj-napoca/1514 pt Cluj Napoca și

www.learningnetwork.ro/eveniment/formator-curs-acreditat-anc/2234 pt București.

 

Formatorul este persoana care reușește să îi facă pe oameni să își depășească barierele și să reușească, fără a-i forța, fără a-i convinge!

Formatorul ești TU care poți, vrei și meriți mai mult!

 Se spune că lucrurile se fac în viaţa la timpul lor. Ideal ar fi să le iei pe rând, să îţi dai timp să le trăieşti şi să le laşi să te transforme. Din păcate, suntem mereu contra cronometru şi poate că uneori, în goana după dezvoltarea planului profesional, pierdem prea mult din cel personal. Şi invers. Sunt rare situaţiile în care faci un lucru care îţi permite dezvoltarea bidirecţională în urma căruia te simţi împlinit şi transformat, în urma căruia simţi că ceaţa se ridică şi direcţiile se conturează şi devin clare.

Cursul de Formator este unul dintre acele lucruri. Nu poţi să rămâi neschimbat, la fel cum nu poţi să nu pleci de la curs cu dedicaţie şi iubire faţă de această meserie. Sigur,  să fii trainer e greu, dar îţi poate da cele mai mari satisfacţii pe care mintea umană le poate percepe.

6  motive să alegi acum acest curs:

 1. Generează traineri capabili (stau marturie zecile de promoții de traineri care au urmat acest curs);
 2. Vei beneficia de suport post-formare. Trainerul tău îți va rămâne la dispoziție pentru orice întrebare timp de șase luni;
 3. Este un curs realizat după o metodă inovativă și unică, bazat în proporţie de 80% pe aplicații practice;
 4. Meriți să beneficiezi de un curs de calitate și un suport de curs pe măsură;
 5. Este un curs unde chiar dacă ai venit pentru certificare, sigur vei primi mult mai mult: curaj, atitudine, siguranță, clarificare și perspective reale în cariera de trainer.

 CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL  DE„ FORMATOR ” ?

 • Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională respectând cerinţele UE privind cadrul european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională;
 • Trainerilor cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională care vor să obţină acreditarea ANC;
 • Instructori, profesori, traineri care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.

 DE CE  „ FORMATOR ” ?

1. Pentru că va fi un curs foarte aplicat;

2. Este în concordanţă cu noul standard ocupaţional din 2007 (este acreditat);

3. „ Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

 UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Curs de perfecţionare acreditat ANC ( fost CNFPA) , recunoscut U.E. – Formator (cod COR 242401, cod COR vechi 241205).

Diplomă cu valabilitate permanentă.

Pentru obţinerea diplomei acreditate ANC ( fost CNFPA), cursanţii trebuie să aibă finalizate studiile superioare.

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ANC.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea internaţională a certificatelor ANC eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

 TEMATICA CURSULUI:

ce este şi ce beneficii are trainingul - cum ne ajută trainingul să fim mai eficienţi la muncă sau în viaţa de zi cu zi - cum ne ajută trainingul să fim mai satisfăcuţi cu propria persoană - rolul trainingului în creşterea moralului nostru sau al angajaţilor

profilul trainerului – cine este şi cum arată un trainer de succes - KSA-ul (din limba engleza, Knowledge-Skills-Attitudes) necesar unui trainer de succes - cum îmi găsesc şi exprim propriul stil de training

structura unui curs eficient – ce informaţii selectez şi cum le aranjez într-un curs - cum determin nevoile de instruire ale unui grup de cursanţi - cum stabilesc obiectivele de învăţare - cum aleg şi adaptez informaţiile la profilul cursanţilor - cum structurez informaţia într-un curs

controlul emoţiilor – cum dezleg nodul din gât - de unde izvorăsc emoţiile - cum înving emoţiile distructive şi cum le hrănesc pe cele constructive

captarea şi menţinerea atenţiei – cum captivez publicul - inamicii atenţiei - cum atrag şi menţin atenţia publicului - cum creez şi întreţin interactivitatea

gestionarea situaţiilor dificile – cum dezamorsez bombele cu ceas - cum recunosc o potenţială situaţie dificilă - tipologii de participanţi dificili - cum aplanez cu succes situaţiile conflictuale

feedback-up în activitatea de training – cum ofer un feedback care să dezvolte - tipurile de feedback - cum ofer feedback în raport cu contextul - cum minimalizez reacţia defensivă în cazul feedback-ului negativ

logistica unui curs – cum organizez scena şi culisele sesiunii de curs - ce trebuie să conţină trusa trainer-ului - “to do list”-ul unui curs - cum aşez sala în funcţie de tematica sesiunii - cum lucrez la flipchart - cum folosesc eficient proiectorul

design-ul prezentării – cum dau prezentării mele un aspect profesionist - cum planific prezentarea - cum gândesc aspectul grafic al unei prezentări - cum marchetez slide-urile pentru a avea un impact maxim asupra receptorilor

ascultarea activă – cum să ascult, nu doar să aud - cum ocolesc barierele în calea ascultării active - cum semnalez faptul că ascult

jocuri şi activităţi în training – cum încorporez partea practică - cum sparg gheaţa la începutul cursului - cum energizez publicul - cum aleg activităţile cele mai potrivite în fucţie de tematică şi public - tipuri de activităţi

livrarea unei sesiuni de training – cum gestionez felul în care transmit mesajul - cum folosesc limbajul verbal pentru a transmite eficient informaţiile - cum susţin mesajul folosind limajul nonverbal - cum utilizez limbajul paraverbal pentru a completa şi susţine mesajul verbal - cum imprim personalitate unei sesiuni de curs

evaluarea sesiunii de curs – cum cuantific succesul - cum verific fixarea şi înţelegerea informaţiilor cu ajutorul procesării - cum elaborez un chestionar de feedback care să mă ajute să îmbunătăţesc cursul

 OBIECTIVE:

La finalul acestui training participanţii:

 • Vor şti să identifice necesităţile de instruire;
 • Vor şti să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal şi paraverbal în favoarea lor;
 • Vor şti să administreze situaţii dificile de livrare (ex. grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare);
 • Vor şti să aleagă informaţia relevantă pentru obiectivele de instruire;
 • Vor şti să construiască activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
 • Vor şti să faciliteze învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire;
 • Vor şti să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
 • Vor şti să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
 • Vor şti să organizeze programele de prezentare/instruire.

Obiectivul Extreme Training realizat prin acest curs este crearea unei comunități de traineri de succes care să revalorifice educația în România! 

Competenţe - În cadrul acestui curs, participanţii îşi vor însuşi următoarele competenţe:

 1. Pregătirea formării (Definirea obiectivelor formarii, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare.);
 2. Realizarea activităţilor de formare (Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feedback participanţilor la formare);
 3. Evaluarea participanţilor la formare (Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Organizarea sesiunilor de evaluare, Înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului privind programul/activitatea de formare);
 4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare (Încurajarea reflecţiei personale şi a autoformării, Promovarea învăţării prin dinamica de grup, Lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu persoane-resursă, Abordarea flexibilă a situaţiilor de formare, Dezvoltarea competenţelor transversale.);
 5. Marketing-ul formării (Identificarea nevoilor organizaţionale de formare, Promovarea programelor de formare);
 6. Proiectarea programelor de formare (Stabilirea scopului şi a obiectivelor formării, Identificarea resurselor necesare pentru un program de formare, Elaborarea materialelor suport pentru formare, Stabilirea strategiei şi construirea programului de formare);
 7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare (Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare);
 8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare (Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii).

 METODA DE LUCRU

Metoda de predare utilizată în cadrul cursului, Powerful Trainers®, este produsul expertizei unei echipe de specialiști cu o experiență cumulată de zeci de mii de ore în sala de curs și a fost utilizată cu deosebit succes pentru a forma peste 1000 de traineri în ultimii 4 ani!  Metoda asigură o învățare bazată pe practică (aproximativ 80% din timp), dar și o experiență de dezvoltare personală pe care cu siguranţă nu o veți uita.

VALOARE INVESTIȚIE/TAXA DE PARTICIPARE

 1. Valoare investiţie. Taxa standard de participare este 1190 lei. Dacă vă înscrieți și achitați taxa până la data de 12 mai 2014, veți beneficia de prețul special de 790 lei.
 2. Dacă dumneavoastră, ca şi companie doriţi să înscrieţi 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 RON/persoană.
 3. Dacă aţi mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficiaţi automat de discountul de client vechi de 100 RON.

Discounturile nu se cumuleaza!

Cursul se va desfasura in Craiova.

Programul desfăşurării cursului:

Miercuri, 9 aprilie: 17:30 – 20:30

Joi, 10 aprilie: 09:00 – 17:00

Vineri, 11 aprilie: 09:00 – 17:00

Sâmbătă, 12 aprilie: 09:00 – 17:00

Duminică, 13 aprilie: 09:00 – examen acreditat ANC

La absolvirea cursului se obţine o dublă certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Training. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs.
Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

2. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Formator”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice . Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare finalizate. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei de Formator și este însoțită de un supliment Europass la Ceritificatul profesional. Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

DESPRE EXAMENUL DE CERTIFICARE

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC și reprezentanți ai Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului , până acum rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training a fost de 100 %. Ulterior finalizării cursului, va fi eliberat și certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Data si locatie
Cere program personalizat:
?