fbpx Curs „Competente antreprenoriale” - Schultz Development | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs „Competente antreprenoriale” - Schultz Development

Nivel
Avansat
Descriere

Cursul se axeaza pe o experienta practica de 14 ani de antreprenoriat in Romania si 3 ani de antreprenoriat in Marea Britanie. Cursul pe care Schultz Development vi-l propune, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) provoacă participanții să fie antreprenori încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice inceperii unei afaceri, de la infiintarea firmei, a ideii de dezvoltare, până la lansarea produselor sau serviciilor. Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al afacerii sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs. Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care afacerea îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune rolul de antreprenor, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.

 

Descriere

Competentele antreprenoriale se vor dezvolta in 2 programe de dezvoltare:

 • Program 1 Curs autorizat ANC de competente antreprenoriale 40 ore: 1200 lei
 • Program 2 Business simulation format din curs autorizat ANC de competente antreprenoriale 40 ore si sesiune practica de simulare a ideii de afaceri 10 ore, evaluat si sprijinit de un mentor: 3000 lei

 

Cursul debutează cu notiuni de baza privind antreprenoriatul, conceptul de start up si accelerator, surse de finantare după care participanţii vor identifica idei de afaceri. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la realizarea planului de afaceri pornind de la abordarea modelului CANVAS. În continuare, participanţii vor dezvolta strategii de marketing, vanzari, branding, achizitii, customer care, alocare a resurselor, gestionare a riscurilor.

 

Planul de afaceri va fi depus ca probă practică la examenul de absolvire. Pe parcursul redactării planului de afaceri participanţii vor fi sprijiniţi de trainer. Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane al afacerii. Un accent deosebit se va pune pe echipa: recrutarea si selectia membrilor echipei, etapele formării unei echipe, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei tehnici de alocare a sarcinilor si normare a muncii.

 

Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei, luarea deciziilor, rezolvare de problem, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.In ultima parte se vor abordarea stiluri de leadership, sustinerea unei prezentari a rezumatului planului de afaceri (pitch) si elemente de standard si etica in afaceri.

 

Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (plan de afaceri).

 

Modul 1: Initierea unei afaceri

 • Crearea unei firme
 • Dezvoltarea planului de afaceri
 • Documentatie de afaceri
 • Legislatia in afaceri

 

Modul 2: Managementul organizatiei si de proiect

 • Managementul organizatiei
 • Introducere in management
 • Management strategic
 • Structura si cultura organizatiei
 • Relatii publice
 • Comunicare organizationala
 • Branding
 • Managementul proiectelor
 • Managementul inovatiei

 

Modul 3: Marketing, vânzări şi achizitii

 • Marketing
 • Managementul achizitiilor
 • Managementul vanzarilor
 • Customer care

 

Modul 4: Managementul resurselor

 • Planificare resurselor
 • Management financiar
 • Finantarea afacerii start-up, acceleratori
 • Costuri, Indicatori financiari
 • Cash flow,
 • Bugetare,
 • E-banking,
 • Contabilitate,
 • Controlul costurilor
 • Managementul resurselor umane
 • Recompensa si motivare,
 • Evaluarea performantei,
 • Recrutare si selectie,
 • Analiza postului, descrierea postului, fisa postului
 • Managementul aprovizionarii
 • Managementul timpului
 • Managementul calitatii
 • Managementul riscului

 

Modul 5: Competenţe personale

 • Comunicare interpersonala
 • Lucru in echipa
 • Luarea deciziilor
 • Negociere
 • Etica si conduita in afaceri
 • Pregatirea si sustinerea unui pitch

Modul 6: Stiluri de leadership

 

Obiective

La finalul cursului participanţii vor fi capabili sa:

 • Demonstreze abilitati de initiere a unei afaceri
 • Demonstreze competente de management organizational
 • Demonstreze abilitaţi si atitudini specific antreprenorului
 • Demonstreze abilitati de gestionare a resurselor
 • Demonstreze abilitati de a realiza strategii de marketing si vanzari
 • Demonstreze abilitaţi si atitudini de leader
 • Demonstreze abilitati de a sustine un pitch
 • Demonstreze abilitati de a realiza un plan de afaceri

 

Condiții de înscriere

Condiții de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de liceu sau de bacalaureat.

 

Documente necesare care vor fi trimise pe email, după completarea formularului de înscriere:

 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
 2. copie după diploma de studii medii;
 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
 4. achitarea taxei de participare in contul: 

Preț

 1. Curs ANC = 1200 lei
 2. Business simulation  = 3000 lei

 

Certificare

Cursul este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari pe grupari de competente cheie, specifice mai multor ocupatii: „Competente antreprenoriale”

Tipul programului – initiere
Numarul de ore: 40 ore din care 15 ore teorie si 25 ore practica
Cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 40/5924/2.11.2017 Schultz Development

 

Agenda

Ziua 1 — vineri (1)

09:00–09:30 Primirea participanţilor. Activităţi administrative

 • 09:30-11:00 Introducere în antreprenoriat(forme de organizare)
 • 11:00-11:20 Pauză de cafea
 • 11:20-12:00 Initierea unui afaceri
 • 12:00-13:00 Managementul afacerii
 • 13:00-14:00 Pauză de masă
 • 14:00-15:30 Managementul afacerii
 • 15:30-15:45 Pauză de cafea
 • 15:45-17:00 Strategia de marketing

 

Ziua 2 — sâmbătă (1)

 • 09:00-11:00 Vanzari si achizitii
 • 11:00-11:20 Pauză de cafea
 • 11:20-13:00 Promovarea afacerii(branding)
 • 13:00-14:00 Pauză de masă
 • 14:00-15:30 Organizarea activitatilor
 • 15:30-15:45 Pauză de cafea
 • 15:45-17:30 Managementul personalului

 

Ziua 3 — duminică (1)

 • 09:00-11:00 Managementul timpului
 • 11:00-11:20 Pauză de cafea
 • 11:20-13:00 Managementul timpului
 • 13:00-14:00 Pauză de masă
 • 14:00-15:30 Managementul financiar
 • 15:30-15:45 Pauză de cafea
 • 15:45-17:30 Planul de afaceri

 

Ziua 4 — sambata (2)

 • 09:00 -11:00 Planul de afaceri
 • 11:00-11:20 Pauză de cafea
 • 11:20-13:00 Managementul riscului
 • 13:00-14:00 Pauză de masa
 • 14:00-15:00 Managementul calității
 • 15:00-15:20 Pauză de cafea
 • 15:20-17:00 Leadership

 

Ziua 5 — duminica (2)

 • 09:00-11:00 Competenţe personale de comunicare, negociere, luarea deciziilor
 • 11:00-11:20 Pauză de cafea
 • 11:20-13:00 Competenţe personale de comunicare, negociere, luarea deciziilor
 • 13:00-14:00 Pauză de masă
 • 14:00-15.30 Realizarea si prezentarea pitch-ului afacerii
 • 15:30-15:45 Pauza de cafea
 • 15:45-16:30 Etica si standard in business
 • 16:30-17:00 Examen de absolvire
Cerere curs inhouse