fbpx Curs „Evaluator in sistemul formarii profesionale continue” - acreditat ANC, Schultz Consulting, București | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs „Evaluator in sistemul formarii profesionale continue” - acreditat ANC, Schultz Consulting, București

Trainer
Categorie
Learning & Development
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Nivel
Intermediar
Avansat
Data si locatie
Cere program personalizat:

Evaluatorul in sistemul formarii profesionale continue este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări, sa evalueze evaluatori, sa evalueze furnizori si programe de formare precum si evaluarea competentelor profesionale. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională.

Evaluator în sistemul formării profesionale continue cod COR 242411 cuprinde urmatoarele ocupatii:

 • Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405;
 • Evaluator de evaluatori, cod COR 242409;
 • Evaluator extern, cod COR 242410;
 • Evaluator de furnizori şi programe de formare, cod COR 242408.

 

Descriere

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera si combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activitaţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standard. Competenţa profesională este îmbinarea şi utilizarea armonioasă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă.

A fi competent inseamnă:

 • a aplica cunoştinţe de specialitate;
 • a folosi deprinderi specifice;
 • a analiza şi a lua decizii;
 • a fi creativ;
 • a lucra cu altii ca membru al unei echipe;
 • a comunica eficient;
 • a te adapta la mediul de muncă specific;
 • a face faţa situaţiilor neprevăzute.

Ce este evaluarea competențelor profesionale?
Evaluarea competenţelor profesionale este procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului.
Standardul este documentul care oferă repere clare, de ordin calitativ, privind îndeplinirea corespunzătoare a activitaţilor specifice locului de muncă.

De ce este utilă evaluarea competenţelor profesionale?
Standardele descriu competenţele necesare desfăşurării unor activităţi de muncă. Evaluarea pe baza standardelor evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activitaţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ descris în standard. Evaluarea competenţelor oferă garanţia că o persoană a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în standardul pe baza căruia a fost evaluată.
Cu toate că funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei persoane, ea mai poate fi utilizată şi în alte scopuri cum ar fi:

 • recrutarea personalului într-o intreprindere sau instituţie;
 • selectarea personalului pentru diferite funcţii dintr-o organizație;
 • determinarea nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge un curs sau program de formare profesională;
 • direcţionarea şi urmărirea perfectionării profesionale a personalului;
 • identificarea unor noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie ăn vederea unei restructurări;
 • diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare.

 

Tematica

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un specialist care:
• coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională;
• controlează şi coordonează autorizarea centrelor de evaluare;
• evaluează performanţele şcolare şi ale formării profesionale a adulţilor, precum şi dosarele de personal;
• evaluează şi certifică evaluatori de competenţe profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi, evaluatori de furnizori şi formare

Programul are o durată de 40 ore şi se finalizează cu un examen scris, tip grilă, cu zece întrebări, obtinându-se certificatul de absolvire, emis de MEN si MMFPSPV, şi suplimentul descriptiv cu specificarea competenţelor cristalizate.

1. Introducere în evaluarea competenţelor profesionale:

 • Descrierea ocupaţiei;
 • Definirea domeniului;
 • Principii generale;
 • Definirea şi explicitarea termenilor de specialitate;
 • Forme de evaluare.

2. Pregătirea şi organizarea activităţii de evaluare:

 • Obiectivele de evaluare;
 • Activităţile de evaluare;
 • Metode şi tehnici de evaluare;
 • Conţinutul evaluării;
 • Organizarea evaluării.

3. Inregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării:

 • Instrumente de inregistrare si raportare.

4. Procedura de evaluare a competentelor:

 • Pasi in evaluarea competentelor;
 • Modele concrete de competente.

5. Realizarea instrumentelor de evaluare:

 • Tipuri de instrumente aplicate la metodele de evaluare;
 • Pasi in crearea unui instrument de evaluare a competentei.

6. Analiza informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa:

 • Metode de analiză a informaţiilor;
 • Etapele luării deciziei;
 • Procesul de luare a deciziilor;
 • Modelul cubului de analiza a competentelor.

5. Verificarea internă a procesului de evaluare:

 • Sistemul de management al calităţii;
 • Procedura de verificare a procesului de evaluare.

 

Obiective

La finalul cursului, fiecare participant va fi capabil sa:

 • caracterizeze conceptul de evaluare profesională;
 • realizeze pregătirea şi organizarea activităţilor de evaluare a competenţelor;
 • realizeze înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării;
 • realizeze evaluarea participanţilor;
 • elaboreze instrumentele de evaluare;
 • realizeze analiza informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa;
 • realizeze verificarea internă a procesului de evaluare;
 • realizeze verificarea externă a procesului de evaluare.

 

Agenda

Ziua 1
9:00 – 9:30 — Primirea participanţilor, sesiune administrativă (primire documente, emitere facturi/contracte);
9:30 – 10:00 — Sesiune introductivă;
10:00 – 11:00 — Introducere în formarea profesională;
11:00 – 11:20 — Pauză de cafea;
11:20 – 12:00 — Pregătirea şi organizarea activitaţii de evaluare;
12:00 – 13:00 — Procedura de evaluare.
13:00 – 14:00 — Pauză de pranz;
14:00 – 15:00 — Realizarea procesului de evaluare (obiective, activitati, metode, continuturi, organizare);
15:00 – 16:00 — Realizarea instrumentelor de evaluare;
16:00 – 16:20 — Pauză de cafea;
16:20 – 17:00 — Aplicarea instrumentelor de evaluare;

 

Ziua 2
9:00 – 10:00 — Analiza informaţiilor privind competenţa profesională.
10:00 – 10:30 — Luarea deciziei privind competenţa profesională, Verificarea procesului de evaluare;
10:30 – 11:00 — Procedura de certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale;
11:00 – 11:20 — Pauză de cafea;
11:20 – 12:00 — Întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrelor de evaluare;
12:00 – 13:00 — Procedura autorizare si de desfăşurare a programului de formare profesională(PFP).
13:00 – 14:00 — Pauză de pranz;
14:00 – 15:30 — Procedura autorizare si de desfăşurare a programului de formare profesională(PFP);
15:30 – 15:50 — Pauză de cafea;
15:50 – 17:00 — Întocmirea documentaţiei pentru realizarea standardelor ocupationale.

Ziua 3
9:00 – 11:00 — Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă(FPC);
11:00 – 11:20 — Pauză de cafea;
11:20 – 13:00 — Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire;
13:00 – 14:00 — Pauză de pranz;
14:00 – 15:00 — Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire;
15:00 – 16:00 — Examenul de absolvire.

Data si locatie
Cere program personalizat: