fbpx Curs „Formator de formator” - Schultz Consulting | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Curs „Formator de formator” - Schultz Consulting

Categorie
Learning & Development
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Nivel
Avansat
Data si locatie
Cere program personalizat:

Cursul de formator organizat de Schultz Consulting este construit după o experienţă de 19 ani de training în ştiinţe comportamentale aplicate prin metoda experienţială, atât în România cât şi în Europa.

Cursul proiectează tehnici provenite din școala americană de training combinate cu tehnici europene.
Este un curs interactiv, unde orice trainer va avea oportunitatea să reflecteze la noi metode şi abordări în training. Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la propria dezvoltare personală și profesională.

Cursul de formator Schultz Consulting abordează învățarea atât din perspective non-formale, cât și din perspective vocaționale, în concordanță cu competențele definite la nivel european.

Descriere

Cursul începe cu principiile învăţării la adulţi, participanţii vor trece printr-un eveniment de învăţare pe care îl vor analiza, apoi îşi vor identifica propriul stil de învăţare.

Participanţii vor analiza influenţa diferenţei de valori în comunicare, îşi vor exersa abilităţile de a adresa întrebări în debriefing, abilităţile de a susţine o prezentare şi abilităţile de a primi şi oferi feed-back comportamental.

În continuare, participanţii vor parcurge un ciclu de pregătire a unei sesiuni de instruire începând cu identificarea nevoilor de instruire, stabilirea obiectivelor pornind de la nevoile de instruire precum şi stabilirea obiectivelor de învățare.
Partea de planificare va continua cu selectarea metodelor şi conţinuturilor de instruire, finalizându-se cu redactarea design-ului de învăţare sau a planului de lecţii.

Participanţii îşi vor optimiza înţelegerea modului în care se organizează un training, iar în modulul cinci vom exersa abilităţile de evaluare a unei sesiuni de training.

În final fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactiva pentru colegii săi de 20 minute după care va primi feed-back de la colegi referitor la impactul acestei sesiuni. De asemenea va primi feed-back constructiv de la trainer.
Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a training-ului.

Beneficii:

 • Interacțiunea cu un formator cu o vastă experiență;
 • Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale pentru diferite ocupații;
 • Cursul a fost absolvit de peste 1500 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training din România;
 • Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență;
 • Participantii vor deprinde cele mai eficiente şi moderne metode de training;
 • Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finantate prin Programele Uniunii Europene.

Tematica

Cursul cuprinde următoarele module:

 • Cursul cuprinde următoarele module:
  Învăţarea la adulţi: Definiția învăţării, tipuri de învăţare, mediul de învăţare, analiza unei experienţe de învăţare, identificarea propriului stil de învăţare;
  Metode şi tehnici de învăţare: Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea învăţării prin dinamica de grup, tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru a pune în evidență mesajele cheie. Vor fi abordate următoarele metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop, open space, fishbowl, quiz, etc.;
  Planificarea învăţării: Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de învăţare, Redactarea ofertei de formare, Promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare. În cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme, instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc., utilizând software educațional gratuit);
  Realizarea activităţilor de formare: Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea întrebărilor pentru reflecţie, Includerea participanţilor în procesul de învăţare, Gestionarea controlului în învăţarea interactivă;
  Organizarea sesiunii de instruire: Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare, Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori;
  Evaluarea formării: Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.

Obiective

La sfârșitul cursului participanții vor fi capabili să:

 • La sfârșitul cursului participanții vor fi capabili să:
  • caracterizeze situații de învăţare la adulţi;
  • îşi identifice propriul stil de învăţare;
  • identifice diferenţa dintre andragogie şi pedagogie;
  • identifice formele de educaţie definite la nivel european;
  • identifice diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat;
  • caracterizeze modul în care învaţă adulţii;
  • realizeze o analiză a nevoilor de training;
  • conştientizeze tipurile de bariere în situaţii de învăţare şi modul de gestionare a lor;
  • stabilească obiective de învăţare;
  • selecteze conţinuturi pentru o sesiune de training;
  • identifice elementele dinamicii grupurilor în învăţare (Model Schultz);
  • proiecteze o teorie de învăţare într-o paradigmă;
  • elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective;
  • demonstreze abilităţi de adresare a întrebarilor în debriefing;
  • aplice 3 tipuri de strategii de debriefing (KOLB, EIAG, ORID);
  • construiască un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni si module;
  • ofere şi să primească feed-back comportamental;
  • sa proiecteze aplicatii practice folosinnd graf-uri din teoria jocurilor;
  • elaboreze un studiu de caz, un fishbowl, o experienţă structurată;
  • aplice metode de învăţare non-formală;
  • susţină o prezentare eficientă;
  • conducă un proces de învăţare aplicat;
  • selecteze, elaboreze şi adapteze resursele de învăţare conform planului de organizare;
  • aplice metodologia de certificare a resurselor umane şi autorizare a furnizorilor de training;
  • evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare;
  • elaboreze şi să negocieze o oferta de training.

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, trainerilor cu experiență care doresc să obțină acreditarea ANC, instructorilor, profesorilor, trainerilor care doresc să își îmbunătățească abilitățile de formare.

Condiții de participare:

● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la [email protected], după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare.

Certificare

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de Formator de formator (60 de ore) recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei și Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de formator – cod COR 242402.

Alături de certificatul ANC, fiecare participant va primi şi un certificat Europass in limba engleză. Acesta furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie, centrele naţionale de referinţă şi înlesneşte recunoaşterea certificatului de absolvire în spaţiul european.

Data si locatie
Cere program personalizat: