fbpx Managementul Securitatii Informatiilor Clasificate si Neclasificate, Brasov | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Managementul Securitatii Informatiilor Clasificate si Neclasificate, Brasov

Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

Obiective specifice:

 In urma participarii la acest training, cursanţii vor fi familiarizaţi cu:

 1. Soluţiile asigurării securităţii informaţiilor
 2. Administrarea calificată a informaţiilor
 3. Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.
 4. Managementul informaţiilor clasificate – Tipuri de securitate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC).
 5. Vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului.
 6. Raportul dintre mass-media şi instituţiile care administrează informaţii secrete; medierea conflictelor şi crizelor generate de gestionarea deficitara a informaţiilor.
 7. Limite ale accesului la informaţii, nevoia de securitate a informaţiilor, informaţia clasificată – suport al strategiei de securitate, stadiul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul securităţii informaţiilor.
 8. Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, autorităţi abilitate de securitate, organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii sau companii, compartimente specializate pentru gestionarea informaţiilor clasificate.
 9. Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate.
 10. Aplicarea principiilor managementului incidentelor de securitate.

Continutul Trainingului:

Nivelurile de secretizare:Actele normative care reglementează protecţia informaţiilor clasificate

 1. Clasificarea informaţiilor;
 2. Informaţiile secrete de stat şi ierarhizarea pe niveluri de secretizare;
 3. Persoanele care au acces de drept la informaţii clasificate;
 4. Alte persoane care au acces la informaţii clasificate;
 5. Instituţii care deţin sau utilizează informaţii clasificate

Reguli specifice în privinţa evidenţei, întocmirii, păstrării, procesării, multiplicării, transportului, transmiterii şi distrugerii informaţiilor clasificate; 

Consideraţii introductive:

 1. Clasificarea informaţiilor secrete de serviciu
 2. Declasificarea informaţiilor secrete de serviciu
 3. Reguli generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere prevăzute de H.G. 585/2002
 4. Obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice
 5. Accesul la informaţiile clasificate şi în locurile în care se desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie
 6. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate
 7. Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate  la nivelul instanţelor

Distincţia între informaţiile clasificate şi informaţiile de interes public

 1. Cadrul legal
 2. Accesul la informaţii şi autorităţile publice. Ce sunt informaţiile ?
 3. Ce sunt informaţiile de interes public? Definiţii. Obligaţiile autorităţilor publice.
 4. Reglementarea accesului liber la informaţia de interes public în legislaţiile naţionale ale altor state
 5. Principii ale accesului la informaţii de interes public:
 • Principiul  accesului maxim la informaţie
 • Obligaţia publicării informaţiei
 • Promovarea transparenţei administraţiei
 • Facilitarea accesului la informaţie – proceduri clare
 • Principiul nivelului rezonabil al costurilor accesului la informaţie
 • Principiul priorităţii accesului la informaţie
 • Principiul publicităţii şedinţelor instituţiilor publice
 • Protecţia „avertizorilor” (a persoanelor care avertizează asupra unei ilegalităţi).
 • Principiul definirii limitative a excepţiilor

6.   Informaţiile exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. Condiţiile refuzului:

 • Excepţii prevăzute în Constituţie (art. 31 alin. 3 şi art. 53)
 • Excepţii prevăzute de Legea nr. 544/2001.
 • Excepţii reglementate de Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti.
 • Excepţii prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

7.   Informaţii clasificate

8.   Asemănări şi deosebiri între informaţiile clasificate şi cele de interes public

9.   Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materia Legii nr. 544/2001, cu accent pe refuzurile de acces motivat de caracterul clasificat al informaţiilor solicitate. Studii de caz.

Sesizarea incidentelor ce pot interveni în aplicarea legislaţiei privind informaţiile clasificate şi modalităţile de prevenire a acestora

 1. Definiţie. Ce sunt incidentele de securitate?
 2. Clasificarea incidentelor
 3. „Tratarea”/ Soluţionarea incidentelor.
 4. Exemple de incidente. Studii de caz.
 5. Care sunt autorităţile ce pot/trebuie încunoştiinţate/sesizate ?
 6. Modalităţi de prevenire a incidentelor.
 7. Noţiuni
 8. Măsuri generale de protecţie a informaţiilor clasificate 
 9. Măsuri concrete de prevenire a compromiterii informaţiilor clasificate la nivelul instanţelor.
 10. Sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor de prevenire.

Se asigură:

 • sustinerea propriu-zisa a cursului. Cursul este centrat pe procesul de intelegere si invatare al fiecarui participant in parte.
 • feed-back - atat in timpul, cat si la finalul cursului.
 • diploma de participare.

Date Organizatorice:

Data Trainingului: 19 - 21 iunie

Locatia: Brasov, Hotel Clasic Inn

Costuri: 1.480 RON + TVA / participant si include:

 • mesele  (3 x pranz)
 • coffee break-urile ( 6 )
 • suportul de curs;
 • diplomele de participare.

Discount-uri:

 • 5 % la 2 participanti
 • 10 %  la 3 participanti
 • La 4 participanti se ofera 1 loc gratuit, al 5-lea.
Data si locatie
Cere program personalizat:
?