fbpx Manager Resurse Umane - acreditat ANC, COR 121207 | Learning Network Mergi la conţinutul principal

Manager Resurse Umane - acreditat ANC, COR 121207

Trainer
Categorie
Resurse Umane
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Nivel
Intermediar
Data si locatie
Cere program personalizat:

Public tinta:

 • manageri din companii naţionale sau multinaţionale implicaţi în conducerea/ coordonarea RU, indiferent de domeniul de activitate al firmei;
 • manageri de magazine, de departament, de zone
 • coordonatori de echipe şi de departamente
 • şefi de serviciu, şefi birou
 • absolvenţi de studii superioare care activează în departamente de RU şi interesaţi de dezvoltare personală şi profesională, precum şi de eficientizarea performanţei individuale şi de lucru în echipă

Abilitati si sentimente:

 • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane;
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane;
 • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;     
 • Elaborarea strategiei de resurse umane;
 • Monitorizarea costurilor de personal;
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei;
 • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane;
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Beneficii participanti:

 • interactiunea cu un formator cu experienţă în management şi experienţă în gestionarea unor departamente şi echipe;
 • exemple de situaţii reale şi experimentarea unor situaţii concrete de gestionare a proceselor ce au loc intr-un departament de RU
 • utilizarea tehnicii mind map în planificare şi organizare, tehnica ce permite o vizualizare clară a tuturor paşilor pe care Dvs şi echipa Dvs îi aveţi de urmat în cadrul departamentului  sau echipei pe care îl / o coordonaţi;
 • curs interactiv axat pe probleme practice (realizarea organigramei, analiza nevoii de personal, întocmirea fişei de post), şi utilizarea de instrumente de măsurare a performanţei
 • simularea unui proces de recrutare şi selecţie în cadrul căruia participanţii vor avea ocazia să parcurgă toţi paşii: de la întocmirea anunţului de recrutare, la construirea instrumentelor (elaborarea unui chestionar de recrutare), implementarea interviului şi până la  analiza erorilor procesului
 • oferirea de modele de bune practici şi găsirea unor soluţii concrete la studii de caz supuse analizei

Beneficii companie:

 • Creșterea performanțelor în cadrul departamentului de Resurse Umane, dar și în celelalte departamente, prin adaptarea strategiei de HR Management la specificul firmei.

Obiectivele cursului:

Fără a avea pretenţia că în urma absolvirii acestui curs veţi deveni „omul - minune care rezolvă toate problemele din interiorul companiei”, dorim ca la finalul cursului fiecare participant să fie capabil să:

 • planifice, organizeze şi coordoneze activitatea departamentului de resurse umane
 • întocmească în mod corect o fişă de post ( fără a încărca inutil cu sarcini şi responsabilităţi  dar şi fără a omite detalii esenţiale)
 • redacteze un anunţ de recrutare eficient (cerinţe clar formulate, care să aducă la interviu cei mai potriviţi candidaţi)
 • organizeze un interviu de selecţie eficient (prin aplicarea corectă a tehnicii de formulare a întrebărilor)
 • formuleze şi aplice instrumente de motivare şi recompensare corelate nevoilor fiecărui individ
 • să evalueze performanţele angajaţilor (pe baza unor obiective şi criterii de performanţă corect formulate)
 • să aplice instrumente de fidelizare a angajaţilor
 • coordoneze elaborarea strategiei, politicilor şi programelor de resurse umane
 • monitorizeze costurile de personal
 • reprezinte departamentul de resurse umane.

Tematica:

1. Introducere Managementul RESURSELOR UMANE: Prezentarea funcţiilor ale managementului; Definirea conceptelor de bază: MRU, eficienţă şi eficacitate, competenţă profesională; Definirea rolul managerului de resurse umane în dezvoltarea unei companii; Obiectivele şi Strategia departamentului de RU; Structura organizaţională a companiei.

2. Cultura Organizationala: Definirea culturii organizaţionale (CO); elemente specifice în companii romaneşti şi multinaţionale; Paralelă: cum văd managerii CO? cum văd angajaţii CO?; Tipuri de culturi organizaţionale; Schimbarea culturii organizationale: avantaje versus metode de schimbare; CO – aliat in crearea unui sistem motivaţional eficient si al unui cadru ideal de desfăşurare a activităţii angajaţilor.

3. Analiza (Re)proiectarea si evaluarea postului: Metode şi tehnici de analiză a postului; Importanţa fisei de post în organizaţie; Structura fisei de post; Redactarea fişei de post; Necesitateaevaluării posturilor; Metode de evaluare: metoda punctelor, metoda comparaţiei.

4. Planificarea RESURSELOR UMANE (RU) – Analiza resurselor existente. Analiza competenţei profesionale a angajaţilor.

5. Planificarea RESURSELOR UMANE (RU) – Recrutarea candidatilor Identificarea nevoii de recrutare: planificat sau spontan; Realizarea profilului candidatului d.p.d.v. profesional şi comportamental; Identificarea competenţelor ideale ale candidaţilor; De unde recrutăm? Paralelă: recrutarea internă versus recrutarea externă ; Identificarea celei mai eficiente surse de recrutare; Reguli de bază pentru gestionarea surselor de recrutare.

6. Planificarea RESURSELOR UMANE (RU) – Selectia candidatilor. Etapele procesului de selecţie;Interviul de selecţie: tipuri de interviu, structura şi derularea interviului;Alte forme de evaluare a candidatului : role-play, studii de caz, simulări, teste profesionale, teste psihologice; Evaluarea interviului de selecţie; Rolul intervievatorului în relaţia cu un candidat;Mesajele comunicării nonverbale şi interpretarea lor în interviu.

7. Planificarea RESURSELOR UMANE (RU)Integrarea noilor angajati: Planificarea, implementarea şi evaluarea integrării; Procesul de integrare: etape, persoane implicate; Beneficiile integrării pentru angajat şi pentru companie; Metode de integrare a noului angajat : pe post, în echipă, în organizaţie.

8. Evaluarea Performantelor PROFESIONALE a angajatilor: Evaluarea performantelor angajaţilor: obiective, tehnici, metode şi instrumente de evaluare a performantelor: (MBO, 180 si 360 grade feedback); Etapele Procesului de evaluare a performanţelor şi persoanele implicate; Instrumente de evaluare: elaborarea de chestionare, organizarea şi desfăşurarea de întâlnirii de feed-back, follow-up în  evaluarea performanţelor; Erori ale activităţii de evaluare.

9. Motivarea şi recompensarea personalului/angajatilor: Nevoi şi teorii ale nevoilor; Factori motivaţionali şi tehnici de motivare: motivare financiară vs motivare non financiară; Proiectarea şi implementarea sistemului de recompense; Tehnici şi căi de folosire a sistemului de recompense.

10. Pregatirea si dezvoltarea profesionala a angajatilor: Ciclul pregătirii profesionale; Beneficiile pregătirii profesionale; Planificarea, implementarea si evaluarea unui program de dezvoltare la nivel organizational; Identificarea nevolior dezvoltare: folosind metode formale  (instrumente de lucru standardizate) sau metode informale (evenimente critice); Alegerea formei de dezvoltare personală: training intern sau extern, coaching, mentoring, training on the job, team-building.

11. Managementul carierei: Metode de planificarea carierei: la nivel organizational şi la nivel personal; Modele de planificare a carierei.

12. Comunicarea: Identificarea barierelor in comunicarea departamentului de RU; Cum ridicăm aceste bariere?; Feedback-ul în activitatea departamentului de resurse umane: oferire si solicitare.

13. Managementul conflictelor: Conflictul: tipologie, cauze, modele de analiză, strategii de soluţionare la nivel de organizaţie; Rolul MRU în identificarea şi gestionarea conflictelor in organizaţie; Metode de prevenire şi de rezolvare a conflictelor.

 Metodologie:

 • metoda de învățare experiențială,
 • învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training).
 • simularea- participanţii vor fi puşi în situaţii apropiate de cele din realitate, putând identifica impactul deciziilor luate asupra activităţii proprii, departamentului de resurse umane şi strategiei de resurse umane la nivel de companie.
 • Cursul se bazează pe interactivitate şi oferă participanţilor un mediu de laborator in care aceştia pot lucra la dezvoltarea personală şi profesională.

Certificari obtinute:

 • Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Manager resurse umane”, cod COR 121207, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Manager resurse umane”;
 •  Supliment Europass în limba engleză (recunoscut și valabil pe teritoriul Uniunii Europene).

Conditii de participare la curs: studii superioare absolvite cu diplomă de licenta.

Data: (6 zile).

 

Cursul se va desfăşura în perioada planificată dacă se constituie o grupă de minim 10 persoane.

Data si locatie
Cere program personalizat: