fbpx CURS ACREDITAT ANC – INSPECTOR RESURSE UMANE | Learning Network Mergi la conţinutul principal

CURS ACREDITAT ANC – INSPECTOR RESURSE UMANE

Categorie
Resurse Umane
Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

Participând la  Cursul Inspector Resurse Umane veţi înţelege mecansimele de funcţionare a domeniului resurselor umane, vă veţi dezvolta abilităţi de gestionare a personalului şi a dificultăţilor pe care le întâmpinaţi.

Cursul “Inspector resurse umane” (cod COR 333304, cod COR vechi 342304) este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

Confom legislației în vigoare acest curs acreditat este recomandat să fie urmat de către cel puțin o persoană din cadrul fiecărei companii sau instituții publice.

Certificatul obținut în urma absolvirii acestui curs va atesta competenţa de a gestiona resursele umane din organizaţie prin înregistrarea și depunerea online a evidențelor de personal, prin aplicaţia electronica REVISAL.

Astfel cursul este unul interactiv, cu multe aplicații practice, participanții fiind încurajați pe întreaga perioadă de desfășurare  să se implice activ în activitățile practice. 

La finalul cursului acreditat de Inspector Resurse Umane, absolvenții, datorită pregătirii teoretice și practice din timpul cursului, vor fi capabili să gestioneze corect procedurile necesare activității de resurse umane.

Cursanții vor fi, de asemenea, instruiți să gestioneze documentele din departament, să deprindă abilitățile de informare și documentare privind modificările legislative, să mențină și să gestioneze relația cu autoritățile publice arondate Ministerului Muncii și cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și să gestioneze REVISAL (angajări, concedieri și modificări de contracte conform noilor prevederi ale Codului Muncii)

Structura cursului:

Modulul 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă și comunicare cu ceilalți colegi, din departament și din organizație

1. Elementele caracteristice lucrului în echipă

2. Rolul comunicării în activitatea unui inspector de resurse umane

Modulul 2: Planificarea activităţii proprii în concordanţă cu sarcinile zilnice

1. Planificarea activităţii proprii prin utilizarea unor instrumente de planificare

Modulul 3: Recrutarea, selecția, angajarea și evaluarea  personalului 

1. Inițierea și implementarea procesului de recrutare: identificarea nevoii de recrutare, surse interne și externe de recrutare, anunțul de recrutare

2. Organizarea procesului de selecţie: tipuri de interviuri, metode de testare,  referințele

3. Realizarea și prezentarea noului angajat,  a  documentelor necesare angajării : oferta de angajare, contractul de munca, fișa postului, alte documente

4. Prezentarea procesului de evaluare a performanțelor și a rolului acestuia în contextul desfașurării activitații departamentului de resurse umane

Modului 4: Utilizarea REVISAL

1. Prezentarea structurii Registrului general de evidență a salariatilor (REVISAL)

2. Prezentarea unor evenimente : înscrierea unui contract de muncă, închiderea unui contract de muncă, înregistrarea unor modificari la CIM, suspendarea CIM etc

Modulul 5: Codul muncii 

1. Prezentarea și discutarea pe articole a Codului muncii actualizat

2. Prezentarea și discutarea articolelor specifice Regulamentului intren si a metodelor legale de implementare a acestuia

Modulul 6: Realizarea si gestionarea  unor documente specifice activității inspectorului de resurse umane

1. Acte adiționale, adeverințe de salarizare, adeverințe de vechime, adeverinte pentru medic,  decizii de suspendare, notificari de concediere, decizii de încetare a CIM, adeverinte pentru somaj, concedii

2. Statul de salarii

Rezultate urmărite:

 • Vor şti cum să întocmească şi gestioneze documentele de evidenţă a personalului
 • Vor şti să organizeze recrutarea şi selecţia personalului
 • Vor şti să întocmească statul de plată pentru personalul încadrat
 • Vor învăţa să lucreze în echipă
 • Se vor putea dezvolta profesional
 • Vor putea oferi informaţii privind problemele de personal
 • Îşi vor planifica activitatea proprie
 • Vor putea administra baza de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

 METODA DE LUCRU

Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 % aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

Taxa de participare/ÎNSCRIERE

 1. Valoare investiţie. Taxa standard de participare este 990 lei. Dacă vă înscrieți și achitați taxa până la data de 6 martie 2014, veți beneficia de prețul special de 690 lei.
 2. Dacă dumneavoastră, ca şi companie doriţi să înscrieţi 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 RON/persoană.
 3. Dacă aţi mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficiaţi automat de discountul de client vechi de 100 RON.

Discounturile nu se cumuleaza!

CERTIFICARE CURS

La absolvirea cursului se obţine dubla certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Trainin. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană,  acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

2. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Inspector Resurse Umane”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii medii. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei si are valabilitate permanentă!

Un supliment Europass la Certificatul profesional.

Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

DESPRE EXAMENUL DE CERTIFICARE

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC și Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului , până acum rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training  a fost de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite vor putea fi ridicate de la sediul Extreme Training.

DESFĂȘURAREA CURSULUI 

Trainingul va avea loc în Bucureşti, in perioada 13-16 martie 2014.

Participanții vor primi pe e-mail în timp util  care va fi locația exactă împreună cu toate detaliile administrative.

Data si locatie
Cere program personalizat:
?